32.

Два пъти получавам мир. Веднъж получавам мир, когато сърцето ми плаче, в самия ми дъх, с любов. Веднъж получавам мир, когато душата ми се усмихва през живота ми със светлина.
Шри Чинмой, Мир, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Czech , Ukrainian , Hungarian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ pac 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.