37.

Търпение, търпение, търпение. Това, от което се нуждаеш, е търпение. В сърцето на твоето търпение ще откриеш цветя на мира и цветове на удовлетворението.
Шри Чинмой, Мир, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Czech , Ukrainian , Hungarian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ pac 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.