9.

Когато умът ми вдишва мир дори за мимолетна минута, сърцето ми започва да танцува с разперените криле на вятъра.
Шри Чинмой, Мир, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Czech , Ukrainian , Hungarian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ pac 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.