2 август

Мой Господи Всевишни,
мой Възлюбени Всевишни,
аз Ти казвам, казвам и на себе си,
че се нуждая от Твоето върховно Напътствие
във всеки един момент от живота си.
Наистина ли обаче го мисля?
Наистина ли винаги приемам душевно
Твоето Напътствие?
Уви, не, не, не!
Преводи на тази страница: Russian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ pbl 51
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.