9 август

Мой Господи Всевишни,
мой Всевишни Абсолют,
нека отсега нататък да не се придържам
към мненията на моя ум.
Нека не се привързвам
към решенията на моето сърце.
Нека само вярно да следвам
Твоето благославящо Напътствие.
Преводи на тази страница: Russian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ pbl 56
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.