14.

Силата не мисли.
Ето защо тя затъва.


Любовта пее песните на Бог.
Ето защо тя е певецът на Божието блаженство.
Шри Чинмой, Сила и любов, Шри Чинмой Център, 1996
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ pl 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.