17.

Силата се опитва
да прикрие своята слабост.

Любовта спонтанно не само
разкрива своята сила,
но също така и Божията Мощ.
Шри Чинмой, Сила и любов, Шри Чинмой Център, 1996
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ pl 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.