32.

Неправилната употреба на силата е толкова безполезна,
колкото и шепа прах.

Правилно използваната любов е толкова красива
и полезна,
колкото звездното небе.
Шри Чинмой, Сила и любов, Шри Чинмой Център, 1996
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ pl 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.