44.

Силата:
Коя си ти?

Любовта:
Ти – това съм аз.
Шри Чинмой, Сила и любов, Шри Чинмой Център, 1996
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ pl 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.