43.

My Lord Supreme,
Do liberate my mind from its self-styled prison.

Мой Господи Всевишни,
освободи ума ми от затвора, който сам си е построил.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 43
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.