43.

My Lord Supreme,
Do liberate my mind from its self-styled prison.

Мой Господи Всевишни,
освободи ума ми от затвора, който сам си е построил.