Моята вечер се спуска

Върнете се на съдържанието

Януари

1 януари

Moята вечер се спуска,
за да ме нахрани
с Тишината-Блаженство
на Божиите Стъпки.

2 януари

Moята вечер се спуска,
за да ми помогне да вдишам уханието
на един мечтан нов свят.

3 януари

Moята вечер се спуска
и аз с обич ѝ поднасям
радостите от успехите
и тъгата от пораженията в моя ден.

4 януари

Moята вечер се спуска,
за да види
красивото сърце на деня ми
и неговия всеотдаен живот.

5 януари

Moята вечер се спуска,
за да ме освободи
от вцепеняващите тревоги
и грижи на деня ми.

6 януари

Moята вечер се спуска,
за да ме научи
как да долавям в тишината
пулса на широкия свят.

7 януари

Moята вечер се спуска,
за да ме прикани
да посрещна цветята на нейния покой
с дълбоката отзивчивост на сърцето си.

8 януари

Moята вечер се спуска,
за да ме научи
как да сразя всички
погрешни и отрицателни мисли
от деня си.

9 януари

Moята вечер се спуска
и аз виждам и чувствам,
че дори самият прах
на моя вечерен свят
е изпълнен с небесно блаженство.

10 януари

Moята вечер се спуска
с проливен дъжд
от изпълваща тишина.

11 януари

Moята вечер се спуска
и с усмивка ми казва,
че утре аз ще бъда
безспирен генератор на ентусиазъм.

12 януари

Moята вечер се спуска
и гордо превръща
дневния ми глад за единство
в нощно пиршество на целостта.

13 януари

Moята вечер се спуска
и безусловно ми дава
нова и пряка връзка на стремежа
с моя Абсолютен Господ Всевишен.

14 януари

Moята вечер се спуска
и незабавно пропъжда
дневните ми въздишащи сълзи,
а ми дава
своите танцуващи усмивки.

15 януари

Moята вечер се спуска
със своите безшумни криле.

16 януари

Moята вечер се спуска
и сълзите на сърцето ми за Бог
падат като дъжд от красиво блаженство.

17 януари

Moята вечер се спуска
с богат запас
от вътрешно търпение
и външна търпимост.

18 януари

Moята вечер се спуска
и ми носи важно послание
от Бог:
“Обичам те, дете Мое.
И винаги ще приемам твоето служене,
без значение какво мислиш ти за себе си.”

19 януари

Moята вечер се спуска,
незабавно развенчава
ума ми – президент през деня –
и усмихнато провъзгласява
сърцето ми за президент на цялата нощ.

20 януари

Moята вечер се спуска,
казва на моя питащ ум:
“Тръгвай си веднага!”
и казва на търсещото ми сърце:
“Влез, дете мое, влез.”

21 януари

Moята вечер се спуска
и благодарното ми сърце
мигновено ѝ устройва
тържествено посрещане.

22 януари

Moята вечер се спуска
и веднага ускорява
устременото ми пътуване към откриването на Бог.

23 януари

Moята вечер се спуска,
за да ме благослови
с най-топлото одеяло от обич
на самото Божие Око.

24 януари

Moята вечер се спуска,
за да ме посъветва
да живея в сърцето на човечеството,
а не в неговите очи.

25 януари

Moята вечер се спуска
и ме уверява,
че на моята готовност да удовлетворя Бог
няма никога да ѝ липсват възможности.

26 януари

Moята вечер се спуска
и с обич казва на ума ми
да напусне своята информационна къща
и да заживее в озарения дом на сърцето ми.

27 януари

Moята вечер се спуска
да ми даде много специална награда
за това, че съм избрал да се предам на Бог.

28 януари

Mоята вечер се спуска
и пита ума ми
защо стои насред задръстването на мислите,
вместо да приеме любезната покана
на моето красиво и плодоносно притихнало сърце.

29 януари

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че е готова безусловно да приеме от мен
негодуващия ум
и разочарованото сърце на деня ми.

30 януари

Moята вечер се спуска
и усмихнато ме прави
мирен гражданин
на Божията вътрешна Вселена.

31 януари

Moята вечер се спуска
и aз ѝ казвам:
“Благодаря ти от все сърце
за безбройните благословии,
с които засилваш моята жажда
за тишината на Вечността.“

Февруари

1 февруари

Moята вечер се спуска
и ме благославя със светлината на мъдростта.
Тя ми казва, че външният ми весел живот
е съвършено проявление
на моето вътрешно молитвено сърце.

2 февруари

Moята вечер се спуска
и аз забелязвам нещо важно:
през деня усещах,
че съм напъпил стремеж,
но сега усещам,
че съм разцъфнал стремеж.

3 февруари

Moята вечер се спуска
и аз я питам:
“Кой е най-бързият начин да удовлетворя Бог ?”
Моята вечер отвръща:
“Просто стани магнит на преданост към Бог.”

4 февруари

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че не трябва да позволя на нощта-невежество
да ме отдалечи
от Светлината на Божието Състрадание.

5 февруари

Moята вечер се спуска,
за да ми каже,
че е донесла
ново любящо и уханно обещание
да удовлетворя Бог.

6 февруари

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че ведрият ми ум
и искреното ми сърце
са две изключителни Победи за Бог.

7 февруари

Moята вечер се спуска
и ми дарява
нов магнит от преданост,
за да привличам Бог към себе си.

8 февруари

Moята вечер се спуска
и аз бързо и охотно
започвам да издишвам
всички вредни изпарения на тревогите в ума си.

9 февруари

Moята вечер се спуска
и умът ми вече не е вече замаян
от неспокойни и безполезни мисли.

10 февруари

Moята вечер се спуска
и ме благославя
с непобедима вяра,
за да озари всички мигове на сърцето ми.

11 февруари

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че през деня
съм радвал тълпата,
а сега трябва да зарадвам Бог.

12 февруари

Moята вечер се спуска,
за да ми каже,
че влакът на напредъка чака
да ме отведе
до Гарата на Божието Удовлетворение.

13 февруари

Moята вечер се спуска,
за да засили глада на живота ми
за себенадминаване.

14 февруари

Moята вечер се спуска
и ме умолява
да не оставам самозван
свободен търсач,
а да бъда
постоянно влюбен в Бог.

15 февруари

Moята вечер се спуска,
за да ободри умореното ми сърце
с нови надежди за докосване до Бог.

16 февруари

Moята вечер се спуска,
за ме изведе
от града на разочарованията,
покрит с тъмна мъгла.

17 февруари

Moята вечер се спуска
с важно послание от Бог:
аз имам Неговото пълно Одобрение
да се боря с всепоглъщащия
тигър на невежеството в ума ми
и да го победя.

18 февруари

Moята вечер се спуска,
за да възроди
ума ми, готов да радва Бог,
и сърцето ми,
стремящо се да удовлетворява Бог.

19 февруари

Moята вечер се спуска,
за да освободи ума ми
от най-тежкия товар
на объркващите заблуди.

20 февруари

Moята вечер се спуска
със своята умиротворена тишина,
за да успокои ума ми
и да избави сърцето ми.

21 февруари

Moята вечер се спуска
и ме учи да проливам
натежали от преданост сълзи,
за да радвам моя Господ Всевишен
винаги по Неговия Начин.

22 февруари

Moята вечер се спуска
и съветва ума ми
да бъде дълбока чистота,
съветва сърцето ми
да бъде дълбока искреност
и съветва живота ми
да бъде дълбока простота.

23 февруари

Moята вечер се спуска
и ми казва
да не се страхувам от никакви несгоди
в живота си,
защото всяка несгода,
без да съзнавам, ми помага
да укрепя ума си,
да разширя сърцето си
и да просветля живота си.

24 февруари

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че стремежът ми към Бог
сам по себе си не е достатъчен,
предаността ми към Бог
сама по себе си не е достатъчна,
но моето безусловно предаване на Бог
само по себе си несъмнено е достатъчно.

25 февруари

Moята вечер се спуска
и ме просветлява, като ми казва,
че говорещата ми уста
може един ден да се провали,
но безмълвното ми сърце
и безмълвните ми очи
никога не ще се провалят.

26 февруари

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че когато не успявам да изпълня
обещанието си да проявя Бог,
аз не разбирам
че разпъвам на кръст Божието Сърце.

27 февруари

Moята вечер се спуска
и ми казва
да бъда неизменно всеотдаен
през деня,
за да мога да живея
не само с Аплодисментите,
но и в Прегръдката
на Бог.

28 февруари

Moята вечер се спуска
и ме съветва
да отворя окото на мъдростта си
и да вдишам благоуханието
на Божията градина в сърцето си.

29 февруари

Moята вечер се спуска
и ми казва
да служа на човека
през целия ден.
Само тогава Бог ще ме направи
велик в мечтите за Него
и добър в любовта към Него
през цялата нощ.

Март

1 март

Moята вечер се спуска
и моли сърцето ми
да помогне на душата
да постави под арест
колосално егоистичния ми ум.

2 март

Moята вечер се спуска
и с любов ме учи
как да бъда невъзмутим
в устременото си сърце
и как да бъда непоколебим
в своя посветен живот.

3 март

Moята вечер се спуска
и аз виждам там долу,
в съкровените дълбини на сърцето си,
как моят Господ ми нашепва
да пея песента
За Божието удовлетворение на земята.

4 март

Moята вечер се спуска
и ми казва, че скоро
Бог ще наеме умиротвореното ми сърце
да Го носи където и да пожелае Той да отиде.

5 март

Moята вечер се спуска
и от нея аз се уча
как да се рея притихнал,
и още как да накарам да притихне
моя гръмогласен витал.

6 март

Moята вечер се спуска
и аз питам Господа си Всевишен:
“Ще приеме ли някога човечеството Твоята Светлина?”
Моят Господ Всевишен веднага отговаря,
че ешелонът на човешкия живот
със сигурност пътува напред,
а не назад.

7 март

Moята вечер се спуска
и аз питам Богинята на Вечерта
какво става, когато наранявам Бог
през деня.
Тя ми казва:
“Ако нараниш Бог през деня,
Той куца през цялата нощ.”

8 март

Moята вечер се спуска,
за да спаси сърцето ми
от пренебрегването на Бог през деня.

9 март

Moята вечер се спуска
и тутакси ме благославя
със своята могъща тишина,
за да мога да тичам бързо, много бързо
по величествения път на духовността.

10 март

Moята вечер се спуска
и ми дава
усмихнато и с любов
безсмъртния Дъх
на Мечтата в Божието Сърце.

11 март

Moята вечер се спуска
и усмихнато ми дарява
своя извор на безгранична наслада
от вдъхновението, стремежа и посветеността.

12 март

Moята вечер се спуска
и с радост ме учи
как да чукам тихо и всеотдайно
на Вратата на Божието Сърце.

13 март

Moята вечер се спуска
със своето разцъфнало докрай смирение,
за да ме научи
как да докосна Божиите Нозе.

14 март

Moята вечер се спуска,
за да превърне дневното ми служене на Бог
в нощно преклонение пред Бог.

15 март

Moята вечер се спуска,
за да превърне горещите молитви
на изпълнения ми с желания ден
в нощ на предаването ми на Божията Воля.

16 март

Moята вечер се спуска,
за да ми помогне да спра да повтарям
погрешните си мисли и дела
от деня.

17 март

Moята вечер се спуска,
за да освободи ума ми
от най-тежкия дневен товар
на невежеството.

18 март

Moята вечер се спуска,
за да ми каже
простата Истина:
Бог е във всичко,
по-простата Истина:
Бог е за всичко,
най-простата Истина:
Бог е Всичко.

19 март

Moята вечер се спуска,
за да ми каже,
че животът е много строго училище,
когато искам само да притежавам Бог.

20 март

Moята вечер се спуска,
за да ми каже,
че животът е най-чудесното забавление и наслада,
когато се предавам
неуморно и безусловно на Бог.

21 март

Moята вечер се спуска,
за да ми каже,
че това, от което се нуждая, е вътрешен фар,
а не външна електроцентрала.

22 март

Moята вечер се спуска,
за да ме извести,
че жаждата на желанията ми,
която от години расте,
може да секне и накрая ще го стори.

23 март

Moята вечер се спуска
за да ме извести,
че гладът на стремежа ми
безсънно ще расте
и бездиханно ще сияе
във вечността.

24 март

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че стремежът ми към житейска слава
не може никога да бъде Божия вътрешна Воля,
нито дори Негово външно Намерение.

25 март

Moята вечер се спуска
и най-любящо ме съветва
да не допускам колебание
в стремежа си да удовлетворя Бог
дори и за един кратък миг.

26 март

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че болезненото съмнение
е образувало бездънно море от смут
в моя ум.

27 март

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че вярата ми
е безбрежният Океан
от Нектарно Блаженство
на Бог.

28 март

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че ако действително искам да съм щастлив,
трябва искрено да кажа на Бог,
че наистина вярвам в Него,
наистина усещам Неговата Любов
и наистина искам да превърна
моя обвързан със земното живот на желания
в Небесно свободно дихание на стремежа.

29 март

Moята вечер се спуска
и ми казва
да се моля на Бог само за едно:
да прогони Той съня
от моето устремено сърце.

30 март

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че ако се предам на Божията Воля
напълно и съвършено,
то Бог не ще скрие от мен
никоя от безбройните си Тайни.

31 март

Moята вечер се спуска
и с обич ме съветва
да смятам за еднакво важни
призива
на ридаещата земя
и призива
на усмихващите се Небеса.

Април

1 април

Moята вечер се спуска
и ми казва
да се откажа от желанието
да вдигам шум в света,
ако наистина искам да съм щастлив.

2 април

Moята вечер се спуска,
за да ми помогне да превърна тъжния си ден
в тиха щастлива нощ.

3 април

Moята вечер се спуска
и аз печално ѝ казвам:
“Уви, моят шумен и напреднат ден
ме кара да бързам заникъде.”
Вечерта ме утешава:
“Аз връщам тишината
в сърцето и в живота ти.
В тишината ще виждаш своята цел
навсякъде.”

4 април

Moята вечер се спуска
и ми казва
да продължа да изучавам най-старата философия:
“Нека бъде Твоята Воля.”
Тази философия е не само безсмъртна,
но и най-добра от всички.

5 април

Moята вечер се спуска
и ми казва:
“Бог винаги плаче
за твоето съвършенство.
Ти ще заплачеш ли някога
за Удовлетворението на Бог
по Негов Начин?”

6 април

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че сърце, лишено от преданост
към Бог,
е свидетелство за безплоден живот.

7 април

Moята вечер се спуска
и ми казва:
“Не жадувай за никакво друго господство,
освен за власт над твоя собствен ум,
ако щастието е това, което наистина искаш.”

8 април

Moята вечер се спуска
и ми казва
да държа под стража
моя таящ съмнения ум.

9 април

Moята вечер се спуска
и ми казва непременно да почувствам и осъзная,
че всички добри, вдъхновяващи
и просветляващи мисли,
които съм имал през деня,
са несравними постижения.

10 април

Moята вечер се спуска
и ме съветва
да допускам само Вечния Лодкар
да управлява лодката на живота ми.

11 април

Moята вечер се спуска
и ми казва
да стана най-силно вярващ в Бог,
за да мога да стана
и най-щастливо влюбен в Бог.

12 април

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че не е нужно да се самоизмъчвам,
за да стана добър.
Аз неизбежно ще стана добър,
ако закопнея за Божието Светло Състрадание
и Сладостна Прошка.

13 април

Moята вечер се спуска
и ме учи как да стана
изкусен в безусловното предаване,
ако искам да бъда
най-обично дете на Бог.

14 април

Moята вечер се спуска
и нежно ми казва,
че никога няма да стана
кандидат за осъзнаване на Бог,
докато не се сприятеля
с тишината.

15 април

Moята вечер се спуска
и аз вече не бродя
из пустинята на недоволството.

16 април

Moята вечер се спуска
и аз я моля от душа
да ми покаже входа към добротата.
Тя охотно приема молбата ми.

17 април

Moята вечер се спуска
и ме моли да внимавам
да не оскърбя душата си
през деня,
защото да оскърбявам душата си означава
да се отдалечавам
от Бог Усмихнатия.

18 април

Moята вечер се спуска
и ми казва
тайната на тайните:
моята безсънна готовност
единствена може
да зарадва Бог по Божия Начин.

19 април

Moята вечер се спуска
и аз съм много изненадан,
че съзнателно и радостно
сега съм станал
член на партията "За Бог".

20 април

Moята вечер се спуска
и с голяма радост и задоволство
аз започвам да търся Бог постоянно,
а не да търся Бог почасово,
както правех през деня.

21 април

Moята вечер се спуска
и веднага ме вдъхновява и ми дава сили
да търся пътя
към свещения храм на надеждата в сърцето си.

22 април

Moята вечер се спуска
и сега аз напълно разбирам
езика на сърцето,
докато през деня
говорех само езика на ума.

23 април

Moята вечер се спуска
и нежно ми казва
да обичам Бог
и никога да не търся почивка.

24 април

Moята вечер се спуска
и аз откривам,
че съм избягал от джунглата на желанията
в ума си.
Къде съм сега?
Ето, сега съм в градината
на моето устремено сърце.

25 април

Moята вечер се спуска
и безусловно ме назначава
да работя във Фабриката за Победа на Бог.

26 април

Moята вечер се спуска
и аз я питам
как да стана съвършен.
Тя ми казва:
“За да станеш съвършен, са ти нужни
готовност в сърцето
и устрем в дъха.”

27 април

Moята вечер се спуска
и неочаквано умът ми се ободрява,
а сърцето ми трепва,
за да ударят Камбаната на Божието Сърце.

28 април

Moята вечер се спуска
и аз я питам
как мога да бъда щастлив.
Моята вечер ми казва просто да призова
Божието Състрадателно Око.

29 април

Moята вечер се спуска
и веднага помага на моя Господ Всевишен
да засади нов свят
в градината на сърцето ми.

30 април

Moята вечер се спуска
и ми казва
да събирам цветята на дъгата,
за да бъда благословен
с Божиите най-светли и най-горди Усмивки.

Май

1 май

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че първо трябва да стана вътрешен трепет,
и едва тогава Бог ще удари
Камбаната на Удовлетворението в Своето Сърце.

2 май

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че духовен Учител е този,
чийто вътрешен живот
е направен от бездиханен плач
и чийто външен живот
е направен oт безсънни усмивки.

3 май

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че когато моят пулс
и пулсът на тишината
са в идеално съзвучие,
Бог незабавно ще дойде
и ще застане пред мен.

4 май

Moята вечер се спуска
и с обич ме съветва
да бъда винаги
изключително съзнателен и предпазлив,
за да не може прахът на съмнението в ума ми
да покрие цветята на вярата
в моето влюбено в Бог сърце.

5 май

Moята вечер се спуска
и аз веднага запявам заедно с нея
в прослава на вечно надминаващото се Божие Величие.

6 май

Moята вечер се спуска
и незабавно изтрива
сълзите ми, накипели от провалите
през деня.

7 май

Moята вечер се спуска
и ми казва
да обичам Бог във враговете си
също както обичам Бог
   в приятелите си,
   за да направя моя устремен напредък
безкрайно по-бърз.

8 май

Moята вечер се спуска
и аз ѝ казвам,
че безмерно обичам
нейната тиха божественост.
Моята вечер тутакси отвръща:
“Ала аз искам ти да обичаш
само Божието безкрайно Състрадание.”

9 май

Moята вечер се спуска
и състрадателно ми казва,
че не е нужно да оставам парализиран
от тревогите и безпокойствата на деня.
Тя ще ме дари с нова надежда,
ново вдъхновение, нов стремеж
и с чист и уверен деен живот.

10 май

Moята вечер се спуска
и ме съветва
да взема чистотата
като безценен спътник
на сърцето си,
искреността
като безценен спътник
на ума си
и простотата
като безценен спътник
на живота си.

11 май

Moята вечер се спуска
и аз я питам
дали ще ми каже как
да освободя ума си от вината.
Моята вечер отговаря:
“Просто обикни Бог истински.
Тогава измъчващият те с вина ум
ще се принуди да те напусне
завинаги.”

12 май

Moята вечер се спуска
и аз ѝ казвам,
че денят ме благославя
с грижи,
а вечерта ме благославя
с надежди.
Моята вечер добавя:
“А Бог те благославя
и с внушителни обещания,
и с плодотворно осъществяване.”

13 май

Moята вечер се спуска
и аз я питам
как да се сдобия
с безсънно и бездиханно вдъхновение.
Моята вечер нежно ми казва:
“Това, от което се нуждаеш,
е тих и безмълвен ум.”

14 май

Moята вечер се спуска
и аз я питам
как да съм винаги с ведър ум.
Моята вечер ми казва, че са ми нужни
отдаден на Бог живот
и предадено на Бог сърце.

15 май

Moята вечер се спуска
и аз я питам
кое според Бог
е най-прелестното нещо, което имам.
Моята вечер ми казва,
че според Бог
благодарното ми сърце
е най-прелестното ми притежание.

16 май

Moята вечер се спуска,
и аз я питам
как да прекарам нощта
в неизмеримо щастие.
Моята вечер ми казва:
“ Не развявай егоистичното знаме на ума си,
както си правил през целия ден.”

17 май

Moята вечер се спуска
и аз я питам
какво мога да очаквам от спасението
и от осъзнаването.
Моята вечер ми казва да очаквам,
че спасението ще ми даде освобождение
от греховете,
а осъзнаването ще ми даде
постоянно и пълно единство
с Бог.

18 май

Moята вечер се спуска
и ме съветва
да говоря внимателно
и да постъпвам молитвено.

19 май

Moята вечер се спуска
и ме съветва
да творя и да утвърждавам
по всеки възможен начин,
за да радвам и Бог, и човечеството.

20 май

Moята вечер се спуска
и ме пита
дали бих искал да бъда
сподвижник на Божието Съвършенство
или сподвижник на Неговото Удовлетворение.
Аз веднага отвръщам:
“Сподвижник на Неговото Удовлетворение.”

21 май

Moята вечер се спуска
   и ме благославя
с огромен запас от мир,
за да може сърцето ми
да бъде единно със света.

22 май

Moята вечер се спуска
и аз я питам
къде е истинското щастие.
Моята вечер ми казва, че истинското щастие
е непостижимо за ума ми,
но е лесно постижимо за сърцето ми.

23 май

Moята вечер се спуска
и веднага изпълва съда на сърцето ми
с чистотата на покоя.

24 май

Moята вечер се спуска
и нова вълна от радост
подхранва сърцето ми.

25 май

Moята вечер се спуска
и аз мощно сразявам
всички свои безнадеждни мисли
далеч преди да се родят,
за да мога да изживея вечерта и нощта
щастливо и радостно.

26 май

Moята вечер се спуска,
за да направи живота ми
красив като градината на сърцето ми.

27 май

Moята вечер се спуска
и аз незабавно усещам,
че отново съм се превърнал
в дълбокото дихание на моя устремен живот.

28 май

Moята вечер се спуска
и поривът ми да удовлетворя Бог
надига глас.

29 май

Moята вечер се спуска
и тутакси попречва
на моя съмняващ се ум
да проникне
в храма на сърцето ми.

30 май

Moята вечер се спуска
и замества боязливия ми ум
с просълзеното ми сърце,
та да е чист дъхът ми
за молитвата към Бог.

31 май

Moята вечер се спуска
и безусловно ми помага
да изпитам красивото единство на душата ми с Бог.

Юни

1 юни

Moята вечер се спуска
и безрезервно учи сърцето ми
да се усмихва и да лети
в изпълненото с тишина небе.

2 юни

Moята вечер се спуска
и освежава не само ума ми,
но и всички мисли в него.

3 юни

Moята вечер се спуска
и изпълва очите ми с душевни сълзи
за съвършено преклонение пред Бог.

4 юни

Moята вечер се спуска
и аз я питам
от какво се нуждая безсънно и бездиханно.
Моята вечер усмихнато ми казва:
“Послушание към Бог, нищо повече
и нищо по-малко.”

5 юни

Moята вечер се спуска
и ме благославя безрезервно
с тихата мирна красота
на залязващото слънце.

6 юни

Moята вечер се спуска
и от дълбините на сърцето ми
изплува способността
да полетя в Отвъдното.

7 юни

Moята вечер се спуска
и аз започвам съзнателно да мечтая за Бог,
докато през деня
несъзнателно мислех за Бог.

8 юни

Moята вечер се спуска,
за да направи по-красив
дома на вдъхновеното ми сърце.

9 юни

Moята вечер се спуска
и ми повелява
да не се отклонявам
от пътя на послушанието към Бог.

10 юни

Moята вечер се спуска
и ме съветва
да взимам редовни уроци по безпристрастност
от моята озарена душа.

11 юни

Moята вечер се спуска
и бързо ми дава
искрено жаден за Бог ум
и искрено гладно за Бог сърце.

12 юни

Moята вечер се спуска
и ми дава спокойствие,
за да засили жаждата ми
за единство с Бог.

13 юни

Moята вечер се спуска
и аз не виждам вече
железните окови на пълния ми с желания ден.
Това, което имам сега,
е спокоен ум.
Това, което имам сега,
е мирно сърце.

14 юни

Moята вечер се спуска
и аз виждам как умът ми подчинява
всички свои неспокойни и ненужни мисловни вълни
на безбрежния океан от мир в душата ми.

15 юни

Moята вечер се спуска
и ме вдъхновява да се превърна
в искрени сълзи на сърцето си
за Божието Състрадателно Око.

16 юни

Moята вечер се спуска
и с любов ме учи
как да се моля на Бог,
как да медитирам върху Бог
и как да обичам Бог
безусловно.

17 юни

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че има само едно окончателно решение
на всички мои земни проблеми:
да преобразя живота си на земна любов,
за да проявя в живота си любовта Небесна.

18 юни

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че не трябва да виждам духовността
като заплашваща света сила,
а като просветляваща света енергия.

19 юни

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че и най-гръмовната реч в живота ми
трябва да извира единствено
от безмълвния плач на сърцето ми.

20 юни

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че това, от което се нуждая,
не е живот като на монах,
а дъх като душа.

21 юни

Moята вечер се спуска
и ми казва
да се моля всеотдайно
на Бог Тишината
да премахне от ума ми
всички отдавнашни мисловни нечистоти.
Бог непременно ще чуе молитвата ми.

22 юни

Moята вечер се спуска
и аз вече не живея
в разсъждаващия за Бог ум.
Сега живея
в заслушаното си в Бог сърце.

23 юни

Moята вечер се спуска
и сега аз изпитвам
трепета от стихването на необузданите мисли.

24 юни

Moята вечер се спуска
и сега аз по-искрено
и по-предано правя опит
да се освободя
от дневните заробващи окови на желанията.

25 юни

Moята вечер се спуска
и аз заменям дневния си разглаголстващ ум
с моето възпяващо Бог сърце.

26 юни

Moята вечер се спуска
и ме насърчава
да посадя в сърцето си
стръкчето на стремежа
към моето утрешно обещание за удовлетворяващ живот.

27 юни

Moята вечер се спуска,
последвана от Божиите
Опрощаващи Нектарни Стъпки.

28 юни

Moята вечер се спуска
и ме съветва
да обединя търпението на сърцето си
и смелостта на ума си,
за да утвърдя Божията Победа
в моя живот.

29 юни

Moята вечер се спуска
   и аз казвам на моите приятели, обичащи Бог и мира,
че вечерта е най-доброто време
да направим ума
мирен, красив и плодоносен.

30 юни

Moята вечер се спуска
и веднага ме благославя
с още пламъци на стремежа
и още цветя на предаността.

Юли

1 юли

Moята вечер се спуска
и дневният ми неудовлетворен живот
среща Усмивката на Божието Състрадателно Сърце.

2 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че през деня
умът ми е натрупал
рудник от информация,
а сега аз трябва да вдъхновя сърцето си
да седне на върха
на планината от тишина.

3 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че лекият и сигурен начин
да спечеля Божията безгранична Любов
е да водя лодката на живота си
между брега на порива в сърцето си
и брега на ентусиазма в живота си.

4 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че мога да се приближа до Бог
само когато решително съм хвърлил невежеството
в Нозете на моя Господ.

5 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва
да съживя усърдния си ум
и пламенното си сърце,
за да може Бог да вдишва
Насладата на Своето Удовлетворение.

6 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва
да не живея
във вулканите на очакването и безсилието,
а да участвам
в устремените експедиции на душата.

7 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва
че ако наистина съм искрен,
Бог ще ми покаже Своите тайни Пътеки,
за да стигна до целта си.

8 юли

Moята вечер се спуска
и аз си казвам, че не трябва
да карам моя Господ Всевишен да чака.

9 юли

Moята вечер се спуска
и повелява на ума ми да се наслади
на уханието на любовта към Бог
в сърцето ми.

10 юли

Moята вечер се спуска
и ми показва как
да крача по пътя
на Божията Проява и Удовлетворение.

11 юли

Moята вечер се спуска
и сърцето ми, измъчвано от жажда за Бог,
безпомощно лее сълзи
за идването на Божието Състрадателно Око.

12 юли

Moята вечер се спуска
и ме благославя
с цвете на надеждата в сърцето.

13 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че не бива
дори и за кратък миг
да се озовавам в безмилостните мрежи
на объркания си ум.

14 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва
да притегля Божието Удовлетворено Сърце
с магнита на предаността в сърцето си.

15 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че Бог ще чете писмата на сърцето ми
само ако са изпратени
с пощата на благодарния ми живот.

16 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва:
“Събирай Усмивките на Божието Удовлетворение.”

17 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва от какво се нуждая:
не да разпъвам ума си на кръст,
а да го направя съвършен.

18 юли

Moята вечер се спуска
и незабавно ме отвежда
в храма
на блаженото предаване на Бог.

19 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва да бъда удовлетворен
само когато мога да се отдам
на мечти за Удовлетворението на Божието Сърце.

20 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че ако искам градината на сърцето ми да цъфти,
аз трябва веднага да поканя
тишината
от всички краища на света.

21 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че безусловното предаване
е единствената същност
на истински влюбения в Бог.

22 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че понеже гордостта ме е намерила,
аз съм изгубил пътя си.

Moята вечер се спуска
и ми казва,
да позволя на смирението да ме намери,
за да мога аз да намеря моя път.

23 юли

Moята вечер се спуска
и ме съветва
да се предам безрезервно
на Божията Воля,
за да могат устремените пламъци на сърцето ми
да достигнат върховните висоти.

24 юли

Moята вечер се спуска
и нежно шепти:
“Всяко отдадено сърце
е зараждащ се Бог.”

25 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че Бог държи Вратата на Мира в Сърцето си
широко отворена
само за отдадените усмивки на моето сърце.

26 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че Бог иска от човешките същества
само едно:
непрестанен напредък.

27 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че ако обичам Бог
не само безрезервно,
но и безусловно,
Самият Бог ще ми помогне
да Го проявя
   в избрания от Него Час.

28 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че ако не приема Бог
като свой, наистина свой,
то сърцето ми неизбежно ще си остава натежало
от страх, безпокойство и несигурност.

29 юли

Moята вечер се спуска,
за да ми каже,
че Бог ще ме съпътства
само ако поканя мира
да съпътства двама ни.

30 юли

Moята вечер се спуска
и ме съветва
да живея
между скромността си
и познанието си за Бог.

31 юли

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че щастието ми е дар от Бог,
а не плод на моя стремеж.

Август

1 август

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че мога да отида далеч отвъд
звездите в Небесата,
ако поднасям
цветята на благодарното си сърце
безсънно и бездиханно.

2 август

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че се нуждая
не от ум, за да разбера,
а от сърце, за да се предам.

3 август

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че за да направя небето на сърцето си
по-обширно от всичко,
аз трябва да посрещна Състрадателното Око
на моят Господ Възлюбен Всевишен.

4 август

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че първо тишината трябва да разговаря с мен
далеч преди Бог да ме удостои със среща.

5 август

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че не е нужно да лея пред Бог
порой от сълзи,
за да завоювам Неговото Сърце.
Трябва само да пророня
една много искрена сълза
от окото на сърцето си.

6 август

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че истински устременото сърце
и истински отдаденият живот
се градят върху
Любящото Сърце на Усмихнатия Бог.

7 август

Moята вечер се спуска
и ме съветва
да се моля на Бог за фонтан от благодарност,
за да заслужа
Планината на Божията Безкрайност.

8 август

Moята вечер се спуска
и ми казва
да украся ума си
с чисти мисли,
за да видя Божието Състрадателно Око
и Удовлетворено Сърце
съвсем отблизо.

9 август

Moята вечер се спуска
и вдъхновеният ми ум
усеща Божия магичен допир,
а устременото ми сърце
вдишва Уханието на Божието Сърце.

10 август

Moята вечер се спуска
и вълните от искреност в ума ми
изненадват всички,
а океанът от чистота в сърцето ми
покорява всички.

11 август

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че се нуждая само от едно:
непрестанно извисяващо се единно сърце.

12 август

Moята вечер се спуска
и аз безрезервно, всеотдайно
и безусловно
ставам едно с всички човешки страдания.

13 август

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че само ако започна с чисто сърце,
аз ще мога да летя
в небесата на свободата и мира.

14 август

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че всяко човешко същество
се нуждае от пълна власт над себе си,
за да се радва на райските наслади
тук на земята.

15 август

Moята вечер се спуска
и любезно ми съобщава,
че каквото и да съм направил или казал през деня,
Бог все още ме смята за надежден член
на Своя Екип за Проява на Светлината на земята.

16 август

Moята вечер се спуска
и ме съветва да постигна
безсънна и бездиханна готовност и устрем,
за да удовлетворя Бог по Неговия Начин.

17 август

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че ако страхът ми от Бог е бил силен
през деня,
то аз трябва да направя любовта си към Бог
тук и сега
безкрайно по-силна.

18 август

Moята вечер се спуска,
и светлината на душата ми
озарява и ускорява
пътуването на сърцето ми към Бог.

19 август

Moята вечер се спуска
и най-състрадателно ми казва,
че ако искам да победя във вътрешната надпревара,
трябва всеки ден без изключение
да руша ограниченията си.

20 август

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че истинското щастие разцъфва
само върху почвата на предаването към Бог.

21 август

Moята вечер се спуска
и ме съветва
да използвам асансьора на вярата в сърцето си,
за да се издигам от бързо по-бързо.

22 август

Moята вечер се спуска
и докато през деня
смятах Бог за логичен,
сега аз ясно виждам,
че моят Господ на Състраданието
е просто магичен.

23 август

Moята вечер се спуска
и докато през деня
аз радостно разказвах на Бог
историите на живота си,
сега моят Господ пее
Песните на Сърцето Си за мен
радостно и гордо.

24 август

Moята вечер се спуска
и сега аз съм единен
с вечерния извисяващ се стремеж
вместо
с дневните разочарования.

25 август

Moята вечер се спуска
и сега аз съм устремено към Бог
и удовлетворяващо Бог сърце,
а не колеблив и нерешителен ум.

26 август

Moята вечер се спуска
и аз осъзнавам,
че не е нужно да странствам,
за да открия Божието Око,
защото сега виждам не само Божието Око,
но и Божието Сърце
тук, там и навсякъде.

27 август

Moята вечер се спуска
и аз обичам Бог
не за Неговата Вечност,
не за Неговата Безкрайност,
не за Неговото Безсмъртие,
а за Състрадателните Му Очи,
за Състрадателните Му Усмивки
и за Състрадателните Му Сълзи.

28 август

Moята вечер се спуска
и аз ясно виждам и чувствам,
че няма за какво да се тревожа,
докато през деня
се тревожех за всичко.

29 август

Moята вечер се спуска
и с обич ми напомня
за моята радостна и безусловна
любов, посветеност и предаденост
на Божията Воля.

30 август

Moята вечер се спуска
и аз я питам:
“Има ли някакъв друг начин
да напредвам по-бързо?”
Моята вечер ми отговаря:
“Просто пази сърцето си младо
и ума си невинен.”

31 август

Moята вечер се спуска
и ме благославя
със сърце, нуждаещо се от Божия Мир,
докато моето утро ме бе благословило
с ум, любопитстващ за Божията Сила.

Септември

1 септември

Moята вечер се спуска
и умът ми внимателно,
сърцето ми предано,
а животът ми всеотдайно
тръгват по стъпките на мира.

2 септември

Moята вечер се спуска
и Божието Състрадание
пее, играе и танцува
   с предаването на сърцето ми
в безметежна забрава.

3 септември

Moята вечер се спуска
и какво правя аз?
Просто отпращам завинаги
дневния си
непокорен на Бог ум.

4 септември

Moята вечер се спуска
и тутакси ме избавя
от натрапчивите колебания за приемането на Бог,
от натрапчивата упоритост на съмненията ми в Бог
и от натрапчивата благосклонност към нежеланието ми за Бог.

5 септември

Moята вечер се спуска
и сърцето ми, което през деня
беше фонтан от надежда за Бог,
сега е планина от обещания за Бог.

6 септември

Moята вечер се спуска
и сега аз търся
как да просветля света,
докато през деня се наслаждавах
на възбудата в света.

7 септември

Moята вечер се спуска
и аз виждам, че утринното стръкче
на стремежа към Бог в сърцето ми
се е превърнало
в дърво на Божието проявление.

8 септември

Moята вечер се спуска
и усмихнато, нежно
и всеотдайно ме уверява,
че ме очаква плодотворна
нощ на стремеж.

9 септември

Moята вечер се спуска
и аз тръгвам със странстващите сърца на търсещите
по техния поклоннически път към Бог.

10 септември

Moята вечер се спуска
и с радост ми помага
да тръгна из царството
на разцъфващата тишина.

11 септември

Moята вечер се спуска
с окъпана в мир мечта
от Небесата,
която да скътам в сърцето си.

12 септември

Moята вечер се спуска
и умът ми, благодарен за кратко на Бог,
сега се превръща
в неизменно благодарно на Бог сърце.

13 септември

Moята вечер се спуска
и търсещото ми сърце, което очаква Бог,
сега се превръща
в любящ живот, предаден на Бог.

14 септември

Moята вечер се спуска
и Бог вече не чука
на вратата на моя колеблив, объркан ум.
Сега Бог влиза
в широко отворената врата на устременото ми, предадено сърце.

15 септември

Moята вечер се спуска
и сега аз съм
гладен за пълнота в сърцето,
докато през деня бях
жаден за новости в ума.

16 септември

Moята вечер се спуска
и ме вдъхновява
да разперя крилете на стремежа си
и да летя, да летя
безспирно и всеотдайно.

17 септември

Moята вечер се спуска
и аз виждам,
че Божието Състрадателно Око
и красотата на природата
подхранват устременото ми сърце.

18 септември

Moята вечер се спуска
и надеждата на сърцето ми за Божието Удовлетворение
неимоверно нараства.

19 септември

Moята вечер се спуска
и способността ми да разбирам и понасям света
удивително нараства.

20 септември

Moята вечер се спуска
и най-високият ми стремеж
радостно играе на криеница
с Божието най-безусловно Състрадание.

21 септември

Moята вечер се спуска
и аз поздравявам Бог,
моя Господ Възлюбен Всевишен,
безусловно,
а не както Го поздравявах
през деня.

22 септември

Moята вечер се спуска
и моят Господ Всевишен радостно
разговаря с благодарните усмивки на сърцето ми.

23 септември

Moята вечер се спуска
и сега Бог изрича ново предсказание:
“Дете мое, ти непременно ще успееш
в твоя всеотдаен и уповаващ се на Бог живот.”

24 септември

Moята вечер се спуска
и аз несъмнено и безусловно чувствам,
че Бог и Божият Мир
се грижат за мен.

25 септември

Moята вечер се спуска
и аз виждам и усещам навсякъде
Божието Сладостно Присъствие.

26 септември

Moята вечер се спуска
и сега сърцето ми напомня на Бог
да ми прости,
докато през деня
Бог напомня на ума ми
да не Го забравя.

27 септември

Moята вечер се спуска
и Божието Око приканва сърцето ми
да се извиси,
а Божиите Нозе дават на сърцето ми
способността да го направи.

28 септември

Moята вечер се спуска
и Божието благославящо Око моли
за моето пълно внимание.

29 септември

Moята вечер се спуска
и ми дава своята мирна тишина,
за да ме направи по-бърз
по пътя на любовта, предаността и предаването.

30 септември

Moята вечер се спуска
и веднага ме кани
в най-любезното
и най-ценно общество
на мира.

Октомври

1 октомври

Moята вечер се спуска
и ми напомня отново и отново,
че сърцето ми е родено
да лети най-бързо към висините
всеки ден.

2 октомври

Moята вечер се спуска
и аз молитвено съзирам как моят Господ Всевишен
влиза в сърцето ми
с Песните на Своето Сърце.

3 октомври

Moята вечер се спуска
и аз чувствам, че сега е време
да разперя
крилете на моята екстатична преданост към Бог.

4 октомври

Moята вечер се спуска
и многократно засилва
громящата съмненията увереност
на ума ми.

5 октомври

Moята вечер се спуска
и сега аз съм
победа на предаването в сърцето си,
а не успех на решителността в ума си.

6 октомври

Moята вечер се спуска
и доста неочаквано
аз се изкачвам по стълбата на сърцето си
съвсем лесно, съвсем бързо
и напълно съвършено.

7 октомври

Moята вечер се спуска
и докато през деня
моят Господ беше много взискателен,
сега Той е много занимателен
и забавен.

8 октомври

Moята вечер се спуска
и някак без да искам
аз зървам тайните и свещени
Градини на Мира в Небесата.

9 октомври

Moята вечер се спуска
и за разлика от деня,
вярата ми в Бог става
могъща крепост.

10 октомври

Moята вечер се спуска
и сега аз празнувам
окончателната победа на вярата в сърцето ми
над умствените ми съмнения
в полето на моята проява на Бог.

11 октомври

Moята вечер се спуска
и аз се моля и се надявам,
че скоро ще се сдобия
с напълно преобразен ум.

12 октомври

Moята вечер се спуска
и най-после идва моментът
умиротворено да се склоня
в Нозете на Бог
и да следвам възхитителния пример
на вечерния безмълвен живот.

13 октомври

Moята вечер се спуска
и самото ѝ присъствие
засилва неизмеримо
жаждата на живота ми за Бог
и глада на сърцето ми за Бог.

14 октомври

Moята вечер се спуска
и аз усещам как Мирът на Безкрайността
и Блаженството на Безсмъртието
безусловно ме викат.

15 октомври

Moята вечер се спуска
и ми дава
съкровеното си безмълвно дихание,
за да се моля на Бог и да радвам Бог
по избрания от Него Начин.

16 октомври

Moята вечер се спуска,
и както обичам чистотата на утринните си молитви,
аз обичам и божествеността
на моите вечерни медитации.

17 октомври

Moята вечер се спуска
и докато през деня
бях абонат в библиотеката на ума,
сега съм студент в университета на сърцето.

18 октомври

Moята вечер се спуска
и сърцето ми започва
отчаяно да търси
цветята на тишината и мира.

19 октомври

Moята вечер се спуска
и помага безусловно на сърцето ми
да се протегне и да докосне
цветята на тихата наслада.

20 октомври

Moята вечер се спуска
и аз молитвено се любувам
на неизчерпаемата красота
във всеотдайния живот на Природата.

21 октомври

Moята вечер се спуска
и аз избирам тишината –
не като забавление за ума,
а като просветление за сърцето ми.

22 октомври

Moята вечер се спуска
и вратата на единството в сърцето ми
сега е широко отворена.

23 октомври

Moята вечер се спуска
и заличава дневния списък
на ужасите в ума ми.

24 октомври

Moята вечер се спуска
и Самият Бог аплодира
моето влюбено в тишината сърце.

25 октомври

Moята вечер се спуска
и бавно, неотклонно и безпогрешно
чистотата и уханието на тишината
идват към мен.

26 октомври

Moята вечер се спуска
и пътят на предадения ми на Бог живот
сам се разстила пред мен.

27 октомври

Moята вечер се спуска
и аз се моля на Бог
да приеме най-доброто
от изпълнената с преданост любов на сърцето ми.

28 октомври

Moята вечер се спуска
и очите на надеждата ми за удовлетворение на Бог
се обръщат молитвено и душевно
към Небесата.

29 октомври

Moята вечер се спуска
и дори умът ми закопнява
за мирния дом на сърцето ми.

30 октомври

Moята вечер се спуска
и аз ясно виждам
думата „благодарност“
в сърцето на моя устремен към Бог живот.

31 октомври

Moята вечер се спуска
и незабавно ме подготвя
за изкачване към потъналите в тишина звезди.

Ноември

1 ноември

Moята вечер се спуска
и аз просто не зная
как се озовавам толкова лесно
сред върховна тишина.

2 ноември

Моята вечер се спуска
и Божието Безмълвно Око ми казва,
че моят отдаден на Бог живот
непременно ще се срещне
с просветленото ми от Бог око.

3 ноември

Moята вечер се спуска
и докато през деня
умът ми искаше да се изкачвам
към Висотите на Небесата,
сега сърцето ми иска от мен
да изпращам неговото дихание
надлъж и нашир
по земята.

4 ноември

Moята вечер се спуска
и ми казва
само едно нещо:
радостта в сърцето ми
е Празник на Божията Победа.

5 ноември

Moята вечер се спуска
и докато през целия ден
аз не съзнавах,
че непослушанието към Бог
не е нищо освен загубена игра,
сега моето послушание към Бог
е най-бързо спечелената игра.

6 ноември

Moята вечер се спуска
и ми показва
красиво чисто сияние
над устременото ми сърце.

7 ноември

Moята вечер се спуска
и ме обзема радост,
защото виждам, че Божието Състрадателно Око
и благодарното ми сърце
си имат пълно взаимно доверие.

8 ноември

Moята вечер се спуска
и аз ясно виждам,
че външният ми свят
все така рекламира невежеството,
докато моят вътрешен свят
все така красиво жадува за Бог.

9 ноември

Moята вечер се спуска
и докато през деня
аз бях живот на привързаности,
сега съм непривързана
и просветлена душа.

10 ноември

Moята вечер се спуска
и докато през деня
мислех и чувствах, че зная всичко
за Бог,
сега съм по-мъдър.
Как бих искал да зная повече за всичко,
свързано с Бог!

11 ноември

Moята вечер се спуска
и в мирната тишина на вечерта
лодката на живота ми
докосва Брега на Божието Удовлетворение.

12 ноември

Moята вечер се спуска
и докато през деня
аз работех за себе си,
сега съм служител
на Божието Безмълвно Състрадателно Око.

13 ноември

Moята вечер се спуска
и докато през деня
Бог бе напълно удовлетворен
от моите усилия за самоусъвършенстване,
сега Той е невероятно възхитен
от моята отдаденост на Божията проява.

14 ноември

Moята вечер се спуска
и докато през деня
Бог чакаше от мен интересни новини,
сега Той очаква
вдъхновяващи и просветляващи послания.

15 ноември

Moята вечер се спуска
и аз усмихнато страдам от носталгия
по Божието Състрадателно Око
и Съвършените Му Нозе в Небесата.

16 ноември

Moята вечер се спуска
и аз не съм вече затворник
на умствената си тъмница от съмнения
в съществуването на Бог.
Сега съм свободна птица,
зареяна в изпълненото с Тишина Божие Небе.

17 ноември

Moята вечер се спуска,
и докато през деня
аз виждах в Окото на моя Господ
потоци от сълзи,
сега не искам да виждам дори и една сълза
да капне от Божието Око за мен.
Аз ще радвам Господа си
по Неговия Начин
цяла вечер и цяла нощ
с бездиханния стремеж на моето безсънно сърце.

18 ноември

Moята вечер се спуска
и моят Господ не скъпи похвалите
към изгарящото ми от жажда за тишина сърце.

19 ноември

Moята вечер се спуска
със своята неизказано красива тишина,
за да нахрани търсещия ми Бога ум
и плачещото ми за Бог сърце.

20 ноември

Moята вечер се спуска
и Бог иска от мен да изследвам
Неговото Състрадателно Око
и Опрощаващо Сърце.

21 ноември

Moята вечер се спуска
и без условия ми помага
да се опия
от Блясъка на Безмълвното Божие Величие.

22 ноември

Moята вечер се спуска
и сега аз влизам
в света на мечтите,
подхранвани от Божията Тишина.

23 ноември

Moята вечер се спуска
и влюбеното ми в Бог сърце
   заема мястото
на моя търсещ Бога ум.

24 ноември

Moята вечер се спуска
с песните на сладостната тишина в душата ми,
за да нахрани гладното ми за Бог сърце.

25 ноември

Moята вечер се спуска
и ето че аз подклаждам и съзерцавам
красивите
пламъци на вдъхновението в сърцето си.

26 ноември

Moята вечер се спуска
и Бог се надява да види в мен
издигащо се сърце,
докато аз се надявам да видя в Бог
две спускащи се Нозе.

27 ноември

Moята вечер се спуска
и аз ясно виждам,
че сърцето ми, копнеещо за Бог,
отново ще се надигне и ще полети
В Божието изпълнено със Състрадание Небе.

28 ноември

Moята вечер се спуска
и съзерцателното ми сърце е затаило дъх,
очаквайки пристигането на Бог.

29 ноември

Moята вечер се спуска
и аз усещам устременото си сърце
трепетно и вълнуващо
близо до Бог.

30 ноември

Moята вечер се спуска
и Бог, с безграничната Си Щедрост,
заменя Съцветията на Своите Обещания
за цветята на моята надежда.

Декември

1 декември

Moята вечер се спуска
и дневният хаос в ума ми
става
вечерно съзвучие в сърцето ми.

2 декември

Moята вечер се спуска
и ме вдъхновява
да избера Божието Състрадателно Око
и Опрощаващи Нозе,
докато денят ме вдъхновяваше
да избера Божиите Могъщи Ръце.

3 декември

Moята вечер се спуска
и докато през деня
аз връчих на Бог благодарствено писмо,
сега Му давам
магнита на благодарната си преданост.

4 декември

Moята вечер се спуска
и Бог не иска
умът, виталът и тялото ми да крещят,
а иска сърцето ми да се извиси.

5 декември

Moята вечер се спуска
и Бог иска да осветя
дома на сърцето си
със сладкото ухание на моята душа.

6 декември

Moята вечер се спуска
и аз най-после имам
това, което Бог най-силно желае
да види в мен:
спокойствие.

7 декември

Moята вечер се спуска
и веднага ми помага
да ускоря
своя бяг към осъзнаването на Бог.

8 декември

Moята вечер се спуска
и аз трябва да разбера,
че моят Господ Всевишен гордо скътва
всеки миг на преданост в сърцето ми.

9 декември

Moята вечер се спуска,
за да заглуши напълно
най-гръмогласната врява в ума ми.

10 декември

Moята вечер се спуска
и аз смаяно виждам,
че покорното ми на Бог сърце
и готовият ми за Бог ум
заедно пеят и танцуват.

11 декември

Moята вечер се спуска
и любовта ми към Бог, предаността ми към Бог
и предаването ми на Бог
ме придружават
по моя път към Градината на Божието Сърце.

12 декември

Moята вечер се спуска
и аз най-после мога
да освободя живота си
от примката на желанията.

13 декември

Moята вечер се спуска
и докато през деня
аз виждах пътя,
сега поемам по него.

14 декември

Moята вечер се спуска
и докато през деня
аз и умът ми бяхме в света на анархията,
сега аз и сърцето ми сме в света
на реда и хармонията.

15 декември

Moята вечер се спуска
и ме учи
как да радвам
Божието Безмълвно Око.

16 декември

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че няма по-глупава грешка
от това да мисля и чувствам,
че осъзнаването на Бог не е за мен.

17 декември

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че вече съм направил огромна грешка,
заявявайки, че не обичам Бог,
и сега тя не иска
да влоша съвсем нещата,
заявявайки, че не се нуждая от Бог.

18 декември

Moята вечер се спуска
с нов ангел на надеждата и обещанието,
за да докосне той очите,
сърцето
и живота ми.

19 декември

Moята вечер се спуска
и Господът ми Всевишен въздъхва
с голямо облекчение,
защото аз отново съм решен
да Го обичам и да Го радвам
утре
по Неговия Начин.

20 декември

Moята вечер се спуска
и ми казва:
"Помни какво имаш сега:
Божията Прошка,
а не какво си изгубил някога:
вярата си в Бог."

21 декември

Moята вечер се спуска
и докато през деня
аз срещнах тълпа
от опасни врагове,
сега срещам множество
молитвени приятели.

22 декември

Moята вечер се спуска
и ме моли да призова тишината
и нищо друго,
така че сърцето ми да тътне,
а дъхът ми да се извисява,
за да обичам Бог по Неговия Начин.

23 декември

Moята вечер се спуска
   и неспирни сълзи капят
от Окото на моя Господ Възлюбен Всевишен,
за да възрадват сърцето ми.

24 декември

Moята вечер се спуска
и притихналата ми душа
вика
моето изкачващо се сърце.

25 декември

Moята вечер се спуска
и аз ѝ казвам:
"Сестро, твоята разцъфваща тишина
крепи последната ми надежда
за удовлетворяващо служене на Бог."

26 декември

Moята вечер се спуска
и докато през деня
неканено и нежелано безпокойство
владееше ума ми,
сега вечерта е донесла
на сърцето и живота ми
неограничено море от мир.

27 декември

Moята вечер се спуска
и аз най-после се превръщам
в непресторените, откровени и искрени
всеотдайни ридания на сърцето ми за Бог.

28 декември

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че нейната красота, чистота и тишина
ще ми помогнат да почувствам,
че моето осъзнаване на Бог
е по силите на надеждата ми.

29 декември

Moята вечер се спуска
и ми казва,
че вечерта не значи
край на устремения ми ден.
Напротив,
тя означава разгаряне
на издигащите се пламъци на стремежа в сърцето ми.

30 декември

Moята вечер се спуска
и докато през деня
всяка моя стъпка
сякаш водеше към раздиращо страдание,
   сега аз виждам, че всяка стъпка
ме води към искряща радост.

31 декември

Moята вечер се спуска,
за да ми каже,
че Бог е постигнал
най-големия Свой Триумф
във и чрез
безусловното ми радостно предаване
през деня.

Преводи на тази страница: Russian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ed
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.