Петдесет песни за единството на сърцата на съвършения Бог и на съвършеното дете

Върнете се на съдържанието

1.

Аз се моля на Бог
всеки ден.

2.

Моята майка
е красива.

3.

Моят баща
е могъщ.

4.

Красотата на моята майка
вълнува сърцето ми.

5.

Могъществото на моя баща
тренира моя живот.

6.

Аз обичам
всекиго.

7.

Аз не мразя
никого.

8.

Аз мисля, че всеки
е добър.

9.

Утрото
носи радост на очите ми.

10.

Вечерта
носи мир на сърцето ми.

11.

Слънцето ме кани.
Страхувам се да отида при слънцето,
защото то е толкова далеч.

12.

Луната ме кани.
Страхувам се, че щом като веднъж отида там,
ще липсвам на своите родители
и те също ще ми липсват.

13.

Звездите и планетите ме канят.
Страхувам се, че щом като отида при тях,
те ще ме задържат,
за да играя с тях,
и няма да ми позволят да се върна
при горките си родители!

14.

Всяка сутрин
виждам най-прекрасна роза
вътре в моето сърце.

15.

Всяка вечер
виждам най-омиротворяващото дърво
вътре в моето сърце.

16.

Никога не ще поискам да знам
какво са съмнението и завистта.

17.

Никога през целия си живот
няма да поискам да почувствам
несигурност в сърцето си
и нечистота в ума си.

18.

Всяка вечер
Бог идва в съня ми
да ме види.
Той ми казва:
„Мое дете,
ти си много добро дете.
Остани такова през целия си живот.“

19.

Бог ме научи на едно
много важно нещо:
ако наистина обичам Бог,
то тогава не ще се страхувам от Него.

20.

Още едно важно нещо,
на което Бог ме научи:
ако наистина се нуждая от Него,
то тогава Той ще направи всичко,
за да ми угоди.

21.

Никога не говоря лошо за другите.
Да се говори лошо за другите
е много лошо.

22.

Родителите ми са толкова добри с мен!
Те ми казаха
да мисля първо за Бог,
преди да кажа каквото и да било
и преди да направя каквото и да било.

23.

Моите родители ми казаха
никога да не лъжа.
Аз ги слушам.

24.

Моите родители ми казаха
никога да не се карам,
никога да не се бия.
Аз ги слушам.

25.

Аз просто обичам
привързаността, любовта и загрижеността
на моята майка към мен.

26.

Аз просто обичам
увереността и решителността
на моя баща.
Той ме уверява, че и аз ще имам
и увереност, и решителност,
също като него –
дори повече.

27.

Моята майка ми каза
какво е молитвата:
молитвата е плачът
да зърна Божието Око.

28.

Моят баща ми каза
какво е медитацията:
медитация е
да да усетя Божието Сърце
вътре в моето сърце.

29.

Моите родители ми казаха
да прощавам на другите –
това ще ме направи много, много щастлив.
Те са толкова прави!
Аз съм доказателството.

30.

Изобщо не харесвам
шумния си ум.

31.

Толкова много обичам
моето весело сърце.

32.

Бог и аз
напълно вярваме един на друг.
Бог не забравя моето сърце
дори за миг.
Аз също правя така –
никога не забравям Божието Сърце.
Никога!

33.

Аз не се оплаквам
от никого.
Това ме направи толкова щастлив.

34.

Бог ми казва, че
моите сълзи и Неговите Усмивки
са еднакво важни.

35.

Бог иска
да живея в сърцето
през цялото време.
Той е толкова горд с мен,
защото аз мога лесно да го направя това.

36.

Когато на шега казвам на Бог,
че животът ми е тайна книга,
Бог усмихнато и гордо добавя:
„Също така и свещена книга“.

37.

Аз знам, че Божията Милост
ме е направила добър.
Бог усмихнато и гордо добавя:
„Не просто добър,
но много, много добър!“.

38.

Бог ми казва
да не правя
много сериозна грешка.
Трябва да обичам
майка си и баща си
еднакво.
Аз казвам на Бог:
„Правя го, правя го, така правя“.

39.

Моят баща ми казва,
че в очите ми
е моята красота.

40.

Моята майка ми казва,
че в сърцето ми
е моето благоухание.

41.

Господи, когато погледнеш към мен,
аз изпитвам огромна радост,
но когато погледнеш
в сърцето ми,
аз изпитвам ужасен страх!

„Защо, дете мое, защо?
Не си направило
нищо лошо!
Бъди щастливо и остани щастливо,
когато и да погледна
в сърцето ти.“

42.

Неотдавна
видях красива градина
в сърцето си.
Започнах да се моля
и да медитирам
в тази градина
и съм напълно развълнуван
и изпълнен с наслада.

43.

Моята майка ме посъветва
да се моля на Бог
за голямо сърце –
много голямо сърце.
Правя го
и се чувствам толкова добре, толкова добре.

44.

Моят баща ме посъветва
да се моля на Бог
за малка глава –
много малка глава.
Правя го
и се чувствам толкова добре, толкова добре!

45.

Днес аз съм толкова вдъхновен
да споделя
тайните на моята молитва
и тайните на моята медитация.

46.

Когато се моля на Бог,
събирам молитвено ръце и ги доближавам
до гърдите си
и се опитвам да чуя ударите на сърцето си.
Поглеждам нагоре, за да намеря точка
поне на три метра
над главата си.
Когато съм изпълнил всичко това,
аз започвам да се моля.
Честно казано, имам прекрасни резултати!

47.

Когато медитирам върху Бог,
правя същото нещо с ръцете си
само че вместо да гледам нагоре,
аз гледам навътре.
Поглеждам в сърцето си и после търся
тайна и свещена безмълвна точка
в сърцето си.
Когато всичко това е направено,
започвам да медитирам.
Казвам ти, че резултатите са невъобразими.

48.

Господи, Ти ме направи
Твое съвършено дете.
Какво мога да Ти дам в отплата?
Аз съм малко дете.
Нямам нищо, което да Ти дам.

49.

„Мое дете,
нужно ми е само едно нещо от теб –
една сладка и мила усмивка.“

50.

„Също така имам нужда от една друга услуга
от теб:
ще кажеш на родителите си
колко си щастливо
и колко си им благодарно,
че са те довели на този свят.
Нуждая се от още една услуга
и това е последната услуга,
която ще трябва да направиш за Мен,
Мое дете.
Трябва да Ме приемаш
през цялото време,
без да пропускаш и една секунда,
като свой собствен, само твой.“

Господи, вече започнах.

Editor's preface to the first edition

Шри Чинмой започва да пише тази сбирка от медитативни афоризми на 23 януари 2005 г. в Китай по време на пътуване с автобус от Сиан към Хуаншан и я е завършил същия ден до неговото пристигане в Хуаншан.

Преводи на тази страница: Czech
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ foh
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.