Петдесет песни за единството на сърцата на съвършения Бог и на съвършеното дете

от
Издадена за първи път от Шри Чинмой Център през 2005. Публикувана на srichinmoylibrary.com с позволението на Шри Чинмой.
Преводи на тази страница: Czech
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ foh
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.