Божието магнетично око

Върнете се на съдържанието

1.

Стремеж

 Благоуханието на Божието Сърце.<html></div></html>

2.

Привързаност

 Трънливите дебри на ума.<html></div></html>

3.

Красота

 Божието магнетично Око.<html></div></html>

4.

Блаженство

 Отвъд вътрешното.<html></div></html>

5.

Концентрация

 Тежката авария 
на днешната умствена електроцентрала.<html></div></html>

6.

Съзнание

 Най-любимата играчка на Бог.<html></div></html>

7.

Съзерцание

 Реалност, която не се постига лесно, 
но не е категорично непостижима.<html></div></html>

8.

Смърт

 Чест претендент за живота.<html></div></html>

9.

Посветеност

 Бог е започнал една Игра.
Той иска децата Му да играят с Него.<html></div></html>

10.

Крайна Цел

 Усмивката на човешкото преображение,
Танцът на Божието Удовлетворение.<html></div></html>

11.

Непривързаност

 Душата цвете в градината.<html></div></html>

12.

Преданост

 Книга, от която човечеството 
не се интересува.<html></div></html>

13.

Мечта

 Нещо, с което Бог 
е безсънно и бездиханно зает.<html></div></html>

14.

Свобода

 Копнежът на човека да се уповава на Бог.<html></div></html>

15.

Приятелство

 Мечта, която се изплъзва от реалността.<html></div></html>

16.

Цел

 Сияйният Прилив в Божието Сърце и Око.<html></div></html>

17.

Бог

 Изход за илюзиите на човешкия ум, 
вход към просветлението на човешкия живот.<html></div></html>

18.

Благодарност

 Бавното, по-бавно и най-бавно 
сътворение през вековете.<html></div></html>

19.

Хармония

 Пълното преобразяване
на сърдечната агония.<html></div></html>

20.

Сърце

 Място на подготовка за Пристигането на Бог.<html></div></html>

21.

Невежество

 Човешки навик за самохипноза.<html></div></html>

22.

Въображение

 Утрешното дърво на живота 
в днешното семенце на ума.<html></div></html>

23.

Безсмъртие

 Подобаващото използване на момента.<html></div></html>

24.

Нечистота

 Неизлечима болест на ума.<html></div></html>

25.

Неблагодарност

 Нещо, на което несъзнателно се отдаваме
и съзнателно отричаме.<html></div></html>

26.

Несигурност

 Неспирното дихание 
на всички граждани на света.<html></div></html>

27.

Интуиция

 Най-бързият самолет на волята
към Целта.<html></div></html>

28.

Знание

 Неохотен съперник 
на невежеството.<html></div></html>

29.

Живот

 Окончателният победител
на смъртта.<html></div></html>

30.

Любов

 Екстатичният танц на Божието Сърце.<html></div></html>

31.

Човек

 Историята на днешното несъвършенство,
песента на утрешното съвършенство.<html></div></html>

32.

Проявление

 Мостът, който неизменно свързва 
Божията досада
и човешкото разочарование.<html></div></html>

33.

Ум

 Болен от рака на невежеството.<html></div></html>

34.

Послушание

 Единственият божествен и върховен 
	дар на човека за Бог, 
който Го удовлетворява 
по Неговия собствен начин.<html></div></html>

35.

Единство

 Мечта, която е просяк в реалността.<html></div></html>

36.

Търпение

 Истинският победител на неуспеха.<html></div></html>

37.

Мир

 Следващото Дело на Бог.<html></div></html>

38.

Съвършенство

 Плач от скромния дом
на човешкото сърце.
Усмивка от Царския Палат
на Божието Сърце.<html></div></html>

39.

Чистота

 Задъханият ритъм на сърцето.<html></div></html>

40.

Осъзнаване

 Божието задоволство от почивката
в страната на сърцето на търсещия.<html></div></html>

41.

Удовлетворение

 Единствената истинска игра на криеница 
	на земята.<html></div></html>

42.

Простота

 Неподражаемият Ум на Бог.<html></div></html>

43.

Искреност

 Най-трудният чужд език, 
който човечеството изучава.<html></div></html>

44.

Душа

 Обещанието за Разцвет на Божията Мечта.<html></div></html>

45.

Духовност

 Самопритеснение – 
	това казва моят ум.
Самопросветление – 
	това чувства моето сърце.<html></div></html>

46.

Връх

 Преобръщане на дълбочината.<html></div></html>

47.

Предаване

 Минала, настояща, бъдеща
непобедимост.<html></div></html>

48.

Изкушение

 Връзката между 
днешния преливащ възторг 
и утрешните вулканични мъчения.<html></div></html>

49.

Прозрение

 Божията Песен на Себенадминаването.<html></div></html>

50.

Мъдрост

 Съветникът, преобразяващ

нощта на невежеството.

Бележка на редактора

На 19 октомври 1995 г. Шри Чинмой предлага тези определения или „карти“ на петдесет качества, свойства и състояния на съзнанието. Някои са положителни, докато други са отрицателни. Тези определения изразяват философията на Шри Чинмой в много лаконична и поетична форма.

Преводи на тази страница: Italian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gme
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.