Аз излизам навън, аз влизам навътре, част 2

Върнете се на съдържанието

34.

Аз излизам навън, уви,
само за да осъзная, че аз съм се превърнал
в моя изтъкващ се ум.

Аз влизам навътре
и, я гледай, за мое най-голямо удовлетворение,
аз съм се превърнал в моя живот-смирение.

35.

Аз излизам навън
и сядам до Бог Силата
в моята къща-живот.

Аз влизам навътре
и сядам в Нозете на Бог Мира
в моя дом-сърце.

36.

Аз излизам навън
и осъзнавам, че ако аз имам надежда,
аз имам всичко.

Аз влизам навътре
и осъзнавам, че ако имам обещание,
аз принадлежа на всеки
и всеки ми принадлежи.

37.

Когато излизам навън,
моят ум ми казва,
че дори и да не желая днес,
утрешният ден неизменно идва.

Когато влизам навътре,
моето сърце ми казва,
че ако не се стремя днес,
утрешният ден може никога да не дойде!

38.

Когато излизам навън,
лаещите кучета на съмнението ме плашат.

Когато влизам навътре,
обогатяващото куче на вярата ме просветлява.

39.

Аз излизам навън
и непредпазливо размножавам
моите мечти-желания.

Аз влизам навътре
и много предпазливо охранявам
моите мечти-стремежи.

40.

Аз излизам навън
да спечеля благосклонностите на ума на човечеството.

Аз влизам навътре
да събера съкровищата на сърцето на Божествеността.

41.

Когато излизам навън само за малко,
виждам моя Господ да пролива горчиви сълзи.
Аз питам моя Господ за причината.
Той казва: „Моя дъще, Аз плача,
защото твоят витал е толкова несигурен“.

Когато влизам навътре само за малко,
виждам моя Господ да пролива горчиви сълзи.
Аз питам моя Господ за причината.
Той казва: „Мой сине, Аз проливам сълзи
защото твоят ум е толкова нечист“.

42.

Когато излизам навън,
моят Господ гледа на моя вечно съхнещ ум
най-състрадателно.

Когато влизам навътре,
моят Господ гледа на моето вечнозелено сърце
най-гордо.

43.

Когато излизам навън,
Търпението на Бог понася
моя вечно непреклонен ум.

Когато влизам навътре,
Гордостта на Бог съхранява
моя вечно предаващ се живот.

44.

Аз излизам навън
да търся щастие в далечината.

Аз влизам навътре
и ставам дъха на щастието
точно там.

45.

Когато излизам навън,
аз гледам танца на личната значимост
навсякъде около мен –
и неизменно участвам.

Когато влизам навътре,
аз слушам песента на важността на Бог
в най-съкровените кътчета на моето сърце –
и незабавно участвам.

46.

Когато излизам навън,
усмивките на моя собствен ум
ме объркват.

Когато влизам навътре,
сълзите на моето собствено сърце
ме просветляват.

47.

Аз излизам навън
и казвам на външния свят,
че Бог ме е изпратил
да преподавам Неговата Философия.

Аз влизам навътре
и казвам на вътрешния свят,
че Бог ме е изпратил
да изучавам Неговата Биография.

48.

Аз излизам навън
и ставам ненаситния глад-желание-мъчение
на моя ум.

Аз влизам навътре
и ставам истинското ястие-стремеж-удовлетворение
на моето сърце.

49.

Когато излизам навън,
аз се опитвам да освободя моя ум
от парализата на страха.

Когато влизам навътре,
аз храня моето медитиращо на Бог сърце
с изключителна увереност.

50.

Когато излизам навън,
аз се опитвам да държа моя ум
в тон с космичния Звук на Бог.

Когато влизам навътре,
аз чувствам и израствам в
Сърцето-Тишина на Божията безкрайна Любов.

51.

Аз излизам навън
да открия къща за себе си.

Аз влизам навътре
и откривам, че Бог е направил общ дом
за да живеем в него двамата.

52.

Аз излизам навън
да се наслаждавам на звука-приключение на моя ум.

Аз влизам навътре
да се наслаждавам на мира-поклонение на моето сърце.

53.

Когато излизам навън,
аз съм чужденец за световната публика.

Когато влизам навътре,
аз незабавно се опитвам да вляза в
Дома на Бог в моето сърце.

54.

Когато излизам навън,
моят съмняващ се ум се преструва
на искрено търсещ истината и обичащ Бог.

Когато влизам навътре,
устременото ми сърце вади наяве
моята Любов към Бог, моята посветеност към Бог
и моето предаване на Бог
за един миг.

55.

Когато излизам навън,
аз някак си успявам
да забравя Бог.

Когато влизам навътре,
аз ясно виждам,
че Бог никога не ме напуска.

56.

Аз излизам навън
и търся крайната цел-щастие.

Аз влизам навътре
и откривам, че щастието е пътешествие,
а не крайна цел.

57.

Аз излизам навън
с огромна нужда
да открия Бог.

Аз влизам навътре
и с огромно учудване,
виждам, че Бог ме е чакал
от много дълго време.

58.

Аз излизам навън
и се наслаждавам на свободата-удоволствие
на моя ум.

Аз влизам навътре
и посветено се присъединявам
към Божията Воля.

59.

Аз излизам навън
и се наслаждавам на моята ваканционна земя
на свободата.

Аз влизам навътре
и се наслаждавам на моята устремена страна
на единството.

60.

Когато излизам навън,
аз казвам на Бог творението да гледа на мен
така, както аз бих искал да ме гледат.

Когато влизам навътре,
аз казвам на Бог Твореца да гледа на мен
така, както Той поиска.

61.

Когато излизам навън,
аз ставам роб
на моя ум-тиранин.

Когато влизам навътре,
аз ставам принц
на Моя Абсолютен Цар Всевишен.

62.

Аз излизам навън
само за да бъда пленен
от тесногръдието и себичността
на външния свят.

Аз влизам навътре
именно да бъда изпълнен с енергия
от готовността и ентусиазма
на вътрешния свят.

63.

Аз излизам навън
и животът-звук на външния свят
практически ме парализира.

Аз влизам навътре
и животът-тишина на вътрешния свят
шепнещо ме обезсмъртява.

64.

Когато излизам навън,
аз търся защита от Бог.

Когато влизам навътре,
аз получавам вдъхновение и решителност
да защитя себе си от мен самия.

65.

Когато излизам навън,
моят ум ме кара
да направя снимка на Бог.

Когато аз влизам навътре
аз виждам, че Бог чака
да направи снимка на моето сърце.

66.

Аз излизам навън
и моят ум става целият любопитство-фантазия
за идването на човека.

Аз влизам навътре
и моето сърце става цялото трепет-екстаз
за Идването на Бог.

67.

Аз излизам навън
само за да видя, че външният свят
е отчаяно забързан.

Аз влизам навътре
и, я гледай, аз ставам
спокойствието на вътрешния свят.

68.

Когато излизам навън,
аз незабавно искам да играя
моята игра на световно превъзходство.

Когато влизам навътре,
аз душевно пея
моята песен на себенадминаването.

69.

Аз излизам навън
и незабавно проливам сълзи
да натрупам всички до едно очарователни неща, които видя.

Аз влизам навътре
и не проливам сълзи
за нищо друго освен Бог.

70.

Когато излизам навън,
аз незабавно се опитвам да се насладя
на танца на всички мои наклонности.

Когато влизам навътре,
аз непогрешимо виждам
моите изкачващи се към Бог пламъци-стремеж.

71.

Аз излизам навън
и колкото по-близо стоя до моя ум-тиранин,
толкова по далече съм от Бог.

Аз влизам навътре
и колкото по близо стоя до моето сърце-приятел,
Толкова по-скоро чувствам, че съм от Бог
и че съм за Бог.

72.

Аз излизам навън
и започвам да строя моята колиба-ум.

Аз влизам навътре
и виждам, че самият Бог строи
моя храм-сърце.

73.

Когато излизам навън,
моят Господ ми казва:
„Аз виждам, че си удивително смел, Мое дете.
Нека да ти стисна ръката
и да изпитам твоята сила“.

Когато влизам навътре,
моят Господ ми казва:
„Аз виждам, Мое дете, че ти си напълно чист.
Ела и докосни Моите Нозе
и получи Моите безкрайни Благословии,
Любов и Нежност“.

74.

Когато излизам навън,
аз виждам, че моят съмняващ се ум
е по-лош и от третокласен ученик
в Божието Училище по Любов, Посветеност и Предаване.

Когато влизам навътре,
аз виждам, че моето стремящо се сърце
е наистина първокласен студент
в Божия Университет по Любов, Посветеност и Предаване.

75.

Когато излизам навън
с ум, казваш „Не“ на Бог,
външният свят се ръкува с мен.

Когато влизам навътре
със сърце, казващо „Да“ на Бог,
вътрешният свят ме прегръща.

76.

Когато излизам навън,
моят Господ ми казва незабавно да вляза навътре.
Той ми казва: „Първо най-важното.
Ти трябва да се стремиш, за да Ме осъзнаеш“.

Когато влизам навътре,
моят Господ безапелационно ми нарежда да изляза вън
и да Го проявя.
Той казва: „Сине мой, нека света получи
всички мои Благословии, Любов и Състрадание
чрез теб“.

77.

Когато излизам навън,
Бог ми помага да избегна
теченията на съмнението в моя ум.

Когато влизам навътре,
Бог ми помага да плувам
в морето от вяра на моето сърце.

78.

Аз излизам навън
и за мое безкрайно съжаление
виждам, че Божието Око-Справедливост
не е достижимо.

Аз влизам навътре
и за моя най-голяма радост
откривам, че Божието Сърце-Опрощение
е във всеки един миг достижимо.

79.

Когато излизам навън,
Божието Око-Състрадание
тайно ме благославя.

Когато влизам навътре,
Божието Сърце-Единство
открито ме прегръща.

80.

Когато излизам навън,
човечеството се смее
на моите немощни стъпки в служба на Бог.

Когато влизам навътре,
Бог се усмихва
на моите немощни усилия в стремежа към Бог.

81.

Аз излизам навън
и незабавно виждам,
че тайната на моя живот-успех
е да гледам напред.

Аз влизам навътре
и незабавно откривам,
че тайната на моето сърце-напредък
е да се потапям навътре.

82.

Когато излизам навън,
аз не знам как да се справя
с превратностите на моя живот.

Когато влизам навътре,
аз виждам, че моето устремено към Бог-съществуване на земята
е далеч отвъд превратностите на моя живот.

83.

Когато излизам навън,
аз се страхувам да видя Бог Силата.

Когато влизам навътре,
аз се страхувам да безпокоя Бог Тишината.

84.

Аз излизам навън
и незабавно виждам,
че безкрайните оплаквания на моя ум от света
са благосклонни към мен.

Аз влизам навътре
и незабавно виждам,
че безбройните комплименти на моето сърце към света
са благосклонни към мен.

85.

Аз излизам навън
да защитя храма на моя ум
от урагана-съмнение.

Аз влизам навътре
и виждам, че самият Бог
защитава светилището на моето сърце
от наводнението-нечистота.

86.

Когато излизам навън,
моят свободен ум
означава толкова много за мен.

Когато аз влизам навътре,
моето предадено сърце
означава толкова много за Бог.

87.

Аз излизам навън
и виждам, уви, моя гладуващ ум
да се бори със собствените си въпроси.

Аз влизам навътре
и за моя най-голяма радост,
виждам моето сърце и неговите отговори
да се наслаждават на пира на Божията проява.

88.

Когато излизам навън,
аз и моят ум заедно
се опитваме да измислим Бог.

Когато влизам навътре,
аз и моето сърце заедно
се опитваме да открием Бог.

89.

Когато излизам навън,
аз виждам, че има астрономическо разстояние
между желанията на моя ум и Божията Воля.

Когато влизам навътре,
аз виждам, че по-кратко от най-краткото
е разстоянието между стремежа на моето сърце
и Божието Одобрение.

90.

Когато излизам навън,
външния свят очаква
моите приветствия.

Когато влизам навътре,
аз молитвено се покланям
на вътрешния свят.

91.

Когато излизам навън,
аз безгрешно виждам, че има много реалности
които дори не съм докоснал.

Когато влизам навътре,
аз ясно виждам, че Бог има безброй Мечти
които Той все още не е проявил.

92.

Аз излизам навън
с надеждата да проведа
много кратък разговор с Бог.
Но, уви, Бог казва, че няма време.

Аз влизам навътре
с надеждата да проведа
много кратък разговор с Бог.
Бог усмихнато ми казва:
„Мое дете, да поговорим, колкото поискаш.
Аз не бързам.
Аз съм изцяло твое разположение“.

Бележка на редактора към първото издание

Книгата ‘Аз излизам навът, аз влизам навътре’ е публикувано за първи път на 19 февруари 1997 г. и е с книжен номер 1155. Първата публикация съдържа първите 33 поеми. Тази втора публикация съдържа 92 поеми.

Преводи на тази страница: Slovak , Hungarian
Тази книжна поредица може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ goc-2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.