Великите хора и добрите хора

Върнете се на съдържанието

1.

Великите хора
жонглират
с обещанията.

2.

Добрите хора
отглеждат
обещанията.

3.

Великите хора
контрабандират.

4.

Добрите хора
се трудят.

5.

Великите хора
говорят.

6.

Добрите хора
действат.

7.

Великите хора
имат много усти.

8.

Добрите хора
имат само една уста
и едно сърце.

9.

Великите хора
преценяват
страданията на света.

10.

Добрите хора
носят
страданията на света.

11.

Великите хора
имат чудесни изказвания.

12.

Добрите хора
имат Божиите Благословии.

13.

Великите хора
се опират
на света.

14.

Добрите хора
повдигат
света.

15.

Великите хора
имат мощен глас.

16.

Добрите хора
имат верен избор.

17.

Великите хора
мислят, че притежават.

18.

Добрите хора
знаят, че са.

19.

Великите хора
смятат, че добрите мисли
са експериментални.

20.

Добрите хора
знаят, че добрите мисли
са съществени.

21.

Великите хора
са
банкрут за сърцето.

22.

Добрите хора
са
екстаз на сърцето.

23.

Великите хора
сплашват.

24.

Добрите хора
сближават.

25.

Великите хора казват:
„О, свят,
върви след мен“.

26

Добрите хора казват:
„О, свят,
разходи се в градината на моето сърце“.

27.

Великите хора
предизвикват тъмнината
и това е всичко.

28.

Добрите хора
напълно просветляват тъмнината –
изцяло я просветляват.

29.

Великите хора
са
величие.лудост.

30.

Добрите хора
са
единство-сладост.

31.

Великите хора
смятат,
че са безгрешни.

32.

Добрите хора
чувстват,
че са склонни да правят грешки.

33.

Великите хора
не помнят
злодеянията си.

34.

Добрите хора
не помнят
добрите си дела.

35.

Великите хора
понякога
са непознати за действителността.

36.

Добрите хора
винаги
прегръщат действителността.

37.

Великите хора
са
самоуверени притежатели.

38.

Добрите хора
отхвърлят
самоувереността.

39.

Великите хора
не искат да се изправят
пред истината.

40.

Добрите хора
искат да защитават
истината.

41.

Великите хора
пренебрегват фактите.

42.

Добрите хора
обожават фактите.

43.

Великите хора
се страхуват
от пътя на искреността-достойнство.

44.

Добрите хора
вървят
по пътя на искреността-достойнство.

45.

Великите хора
изяждат
истината.

46.

Добрите хора
откриват
истината.

47.

Великите хора
се опитват да удължат
славата си.

48.

Добрите хора
се опитват да укрепят
Божието Име.

49.

Великите хора
унищожават враговете си.

50.

Добрите хора
се молят за враговете си.

51.

Великите хора
обичат да контролират
света.

52.

Добрите хора
обичат да възхваляват
света.

53.

Великите хора
искат да да се съди за тях
по думите им.

54.

Добрите хора
искат да се съди за тях
по делата им.

55.

Великите хора смятат,
че искреността има
чужд акцент.

56.

Добрите хора смятат,
че акцентът на искреността
е съвършен.

57.

Великите хора
изнасят гордост.

58.

Добрите хора
внасят любов.

59.

Великите хора
обичат да играят
защитаваща себе си игра .

60.

Добрите хора
обичат да играят
защитаваща истината игра.

61.

Великите хора
имат
сложни умове.

62.

Добрите хора
имат
откровени сърца.

63.

Великите хора
обичат
излъчването на успеха.

64.

Добрите хора
обичат
пилона на напредъка.

65.

Великите хора
нямат време
да слушат.

66.

Добрите хора
разполагат с Вечността,
за да слушат.

67.

Великите хора
си
самопротиворечат.

68.

Добрите хора
се
самоусъвършенстват.

69.

Великите хора
знаят
как да се самовъзхваляват.

70.

Добрите хора
знаят
как да стоят настрана.

71.

Великите хора
преследват щастието.

72.

Добрите хора
проследяват щастието.

73.

Великите хора
не познават
равенството.

74.

Добрите хора
обожават
равенството.

75.

Кой може да угоди
на великите хора?
Никой.

76.

Кой може да угоди
на добрите хора?
Всеки.

77.

Великите хора
приемат обещанието
като дума от речника.

78.

Добрите хора
приемат обещанието
като напълно разцъфващо дърво на сърцето.

79.

Когато великите хора
казват, че не могат,
това означава, че няма да го направят.

80.

Когато добрите хора
казват, че могат,
това означава, че вече са започнали
да го правят.

81.

Великите хора приемат,
подозират и проверяват
приятелите си.

82.

Добрите хора приемат,
приветстват и ценят
приятелите си.

83.

Великите хора
правят всичко
мощно.

84.

Добрите хора
правят всичко
изящно.

85.

Великите хора
говорят добре
само за мъртвите.

86.

Добрите хора говорят
еднакво добре
и за живите, и за мъртвите.

87.

Великите хора
плашат публиката.

88.

Добрите хора
ценят публиката.

89.

Великите хора
се впечатляват от себе си.

90.

Добрите хора
показват любовта си.

91.

Великите хора
не променят
мнението си.

92.

Добрите хора
ценят
мнението на света.

93.

Великите хора
продължават да изпитват
света.

94.

Добрите хора
продължават да дават
на света.

95.

Великите хора
са склонни
да злоупотребяват със силата си.

96.

Добрите хора
са склонни
да разпространяват любовта си.

97.

Великите хора смятат,
че проявата на власт
е нещо хубаво.

98.

Добрите хора смятат,
че проявата на любов
е не само нещо красиво,
но и плодотворно.

99.

Великите хора
искат да бъдат назначавани.

100.

Добрите хора
желаят да бъдат свързани.

101.

Великите хора
са самоиздигащи се.

102.

Добрите хора
са самопожертвувателни.

103.

Великите хора
са шумни барабани.

104.

Добрите хора
са нежни флейти.

105.

Великите хора
са
гладни за победи умове.

106.

Добрите хора
са
гладни за хармония в света животи.

107.

Звукът-гордост
привлича великите хора.

108.

Тишината-наслада
привлича добрите хора.

109.

Великите хора
заповядат
на врага да се предаде незабавно.

110.

Добрите хора
оставят вратата на сърцето си
широко отворена,
за да приветстват враговете си.

111.

На великите хора
са нужни години,
за да изградят доверие към света.

112.

Добрите хора
живеят
в света на доверието.

113.

За великите хора
животът наистина е
бойно поле.

114.

За добрите хора
животът наистина е
градина.

115.

Великите хора
са Божият Живот.

116.

Добрите хора
са Божието Сърце.

117.

Великите хора
знаят всичко.

118.

Добрите хора
знаят само едно нещо:
добротата на сърцето.

119.

Великите хора
имат измъчващ с подозрения
и измъчен от подозрения ум.

120.

Добрите хора
имат ценящо вярата
и ценено от вярата сърце.

121.

Мимолетен
е дъхът на благодарността
на великите хора.

122.

Вечен
е дъхът на благодарността
на добрите хора.

123.

Аз казвам на великите хора:
„Събудете се!“
А на добрите хора:
„Разпростирайте се!“

124.

Великият човек
може лесно и безпогрешно да стане
добър човек,
когато пълнотата-превъзходство на неговия ум
се предаде
на единството-екстаз на сърцето му.

Преводи на тази страница: Czech
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gp
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.