Сигурен съм

Върнете се на съдържанието

1.

Сигурен съм,
че не можеш да ме лъжеш,
когато позволяваш на Бог
да говори чрез теб.

2.

Сигурен съм,
че поне душата ти знае
къде e Бог.

Сигурен съм,
че поне сърцето ти знае
кой е Бог.

3.

Сигурен съм,
че макар да нямаш
много вяра в Бог,
ти силно желаеш
да виждаш Бог
поне веднъж на ден.

4.

Сигурен съм,
че Бог те моли всеки ден
да не злословиш по адрес
на Неговото обично творение.

5.

Сигурен съм,
Бог неведнъж ти е казвал,
че аз не съм толкова лош,
колкото мислиш.

6.

Сигурен съм,
че Бог не ще престане да те моли
да бъдеш мой приятел,
истински приятел,
отново.

7.

Сигурен съм,
че Бог вече ти е казал,
че ти не можеш да преживееш
дори един единствен ден,
без да се насладиш
на пиршеството на своето его.

8.

Сигурен съм,
че и ти като мен
не полагаш много усилия
да зарадваш Бог.

9.

Сигурен съм,
че и ти като мен
забравяш да отправиш
благодарствена молитва към Бог
всеки ден.

10.

Сигурен съм,
че мечът на моята неблагодарност
не е така разрушителен,
както твоят.

11.

Сигурен съм,
че и ти като мен
всяка сутрин забравяш
да поздравиш своята душа.

12.

Сигурен съм,
че макар
да не искаш,
нещо в теб
те принуждава да ме търпиш.

13.

Сигурен съм,
че това, от което се нуждаеш
всеки миг,
е да вдишваш чистия аромат
на своето
сърце-цвете.

14.

Сигурен съм,
че Бог никога, никога не е чувал
дори едничка дума
на признателност
от теб за мен.

15.

Сигурен съм,
че ти се възхищаваш
от своя така наречен гигантски ум
безкрайно повече,
отколкото той по право заслужава.

16.

Сигурен съм,
че твоето раздуто докрай его
не се интересува от пеене
на песни за единството на света.

17.

Сигурен съм,
че ти в никакъв случай не можеш
да зарадваш Бог
повече от мен.

18.

Сигурен съм,
че не полагаш големи усилия
да строшиш веригите
на своя живот на желанията.
Но аз не мога да те виня.
Мнозина са тези,
които пътуват в твоята лодка.
Може би аз не правя изключение.

19.

Сигурен съм,
че дори собственото ти сърце
се смее неудържимо
на гръмките обещания на твоя ум
за проява на Бог.

20.

Сигурен съм,
че Бог те е молил
много пъти
да пееш всеки ден
нова песен на стремежа.
А ти просто не го правиш,
не че не можеш.

21.

Сигурен съм,
Бог не те мрази
чак толкова,
че да се откаже от теб.

22.

Сигурен съм,
че прекомерната ти привързаност
към твоя изкусен ум
наранява клетото ти сърце
дълбоко.

23.

Сигурен съм,
много хора
вече са ти казали,
че твоят компютърен ум
е бездушен.

24.

Сигурен съм,
че няма и един ден,
в който да не обвиняваш Бог
за своя
живот на умствена неудовлетвореност.

25.

Сигурен съм,
че Бог никога
не те възприема сериозно,
когато даваш пред Него обещания
за усъвършенстване на своя живот.

26.

Сигурен съм,
че ти никога
не си търсил Бог
с душевния повик-послушание
на своето сърце.

27.

Сигурен съм,
че когато се събудиш
сутрин,
ти не мислиш
за Бог Върховния Любящ,
а мислиш само
за Бог Върховната Сила.

28.

Сигурен съм,
че душата ти вече
се е отказала
от мечтите си
за проява на Бог
в теб и чрез теб на земята.
Защо?
Защото това е неимоверно
трудна задача.

29.

Сигурен съм,
ти никак не искаш да научиш,
че е безкрайно по-добре
да обичаш света,
отколкото да очакваш
каквото и да било
от него.

30.

Сигурен съм,
че това, което е нужно на всеки
от теб,
е обич и нищо друго.

31.

Сигурен съм,
че ти искаш целият свят
да разбере
но някога искаш ли
да разбереш
горкия свят?

32.

Сигурен съм,
че лишеното ти от любов сърце
е направило живота ти
напълно безпомощен.

33.

Сигурен съм,
че щом стане дума да предложиш
своето служене на света
безусловно,
дори за един ден,
ти се радваш
на своето скъпоценно отсъствие.

34.

Сигурен съм,
че ти страдаш
от всеобщата болест:
равнодушие.

35.

Сигурен съм,
че независимо какво
мисли за теб светът,
Бог безпогрешно
ти е отредил
да бъдеш Негов
избран инструмент.

36.

Сигурен съм,
че всяка сутрин
се събуждаш и се чудиш
защо никой не те обича
и никой не се нуждае от теб.

37.

Сигурен съм,
че ще дойде време,
когато дори и ти
ще бъдеш напълно преобразен
от Божието Опрощаващо Сърце
и Състрадателно Око.

Въпросът е:
кога?
Отговорът е:
сега,
точно в този миг.

Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ias
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.