Ако можех да започна живота си отначало

Върнете се на съдържанието

1.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях всеки ден да се превръщам
в ново устремено сърце-цвете.

2.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да проливам сълзи
само за проявата на Бог.

3.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да положа предано
всичките си неумения
в Нозете на моя Господ Всевишен.

4.

Ако можех да започна живота си
отначало,
със сигурност нямаше да копнея
за изпълнение на желанията ми.

5.

Ако можех да започна живота си
отначало,
никога нямаше да пренебрегвам
горестните сълзи на моя Господ.

6.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да позволявам на моя витал
да измъчва живота ми.

7.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да позволявам на моя ум
да измъчва сърцето ми.

8.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да изучавам предмета божественост
в сърцето на човечеството.

9.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да приема никое поражение
на бойното поле на моя живот.

10.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше никога да пропускам
Часовете на отправените от Бог Покани.

11.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да се превръщам всеки ден
в нова утринна роза
в градината на вселената.

12.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше никога да приемам покорно
оковите на невежеството.

13.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да губя
дори миг
по пътя
към Дома на Божието Сърце.

14.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да помня,
че всички обиколки на ума
са чиста загуба на време.

15.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да имам само
твърда вяра,
а не пропукана вяра
в Бог.

16.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да се наслаждавам само
на безмълвното дихание
на моя екстаз от стремежа към Бог.

17.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях всеки ден да се къпя
в Морето на Божието Ухание.

18.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да се оставя
да бъда заслепен
от мъглата на несигурността, завистта
и нечистотата.

19.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях всеки ден да намирам подслон
под дървото на търпението.

20.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да помня,
че планетата на моето земно сърце
е също толкова красива,
колкото всички
родени в Небесата планети.

21.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да смятам
постигането на съвършенство
за невъзможна задача.

22.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях сам смело да потопя лодката
на моя огорчаващ Бог ум.

23.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да плавам всеки ден с лодката
на моето удовлетворяващо Бог сърце.

24.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях несъмнено да изоставя
моя обвързан със земното ум
на прага на мъчителното съмнение.

25.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да гледам всичко небожествено
право в очите.

26.

Ако можех да започна живота си
отначало,
никога нямаше да навестявам
неблагодарни към Бог човешки същества.

27.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях неимоверно много да се гордея
с Гръмотевичната Повеля на Бог.

28.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да забравям
редовно да представям
отчети за напредъка в живота си
на моя Господ Всевишен.

29.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да се примирявам
със съдбата си,
а щях да бъда неин победител.

30.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да приемам никакви оплаквания
от моя ум.

31.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да критикувам
никое човешко същество,
нито съзнателно
нито дори несъзнателно.

32.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да бъда
самото хладнокръвие,
за да посрещам храбро ударите на живота.

33.

Ако можех да започна живота си
отначало,
животът ми щеше да оглави
върволица от дела,
проявяващи Бог на земята.

34.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да обичам искрено
победите на Божията проява.

35.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да приема Учител,
който не ме хока безжалостно
всеки ден.

36.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да допусна
копията на съмнението и страха
да поразят
елена на напредъка
в моето устремено сърце.

37.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да се уповавам
само на Бог
и никога на себе си.

38.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да се опитам да бъда
не миротворец,
а миролюбец.

39.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да имам сърце,
което принадлежи по право
само на Божието Любящо Сърце.

40.

Ако можех да започна живота си
отначало,
безсънно щеше да пулсира сърцето ми
с вълни на преданост към Бог.

41.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да остана
подвластен на душата си.

42.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да имам,
дори и за едничък ден,
грозни мисли, загърбващи Бог.

43.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше никога да си позволя
да бъда подвластен
на изкушението.

44.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше никога да си позволя
да дружа с ония,
които клюмат и дремят
в духовния живот.

45.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да си позволя
да се измъчвам
в тираничните нощи на невежеството.

46.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да живея единствено в земите
на вдъхновението, стремежа
и посветеността.

47.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше дори и от любопитство
да пътувам
из джунглата на ума.

48.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях всеки ден да летя
с най-красивите криле
на предаността към Бог.

49.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да отварям
дори и за кратък миг
никоя врата
към неподчинението спрямо Бог.

50.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да направя сърцето
изключително популярно,
а ума – изключително непопулярен.

51.

Ако можех да започна живота си
отначало,
дори и насън
нямаше да докосвам
дървото на съмнението в себе си.

52.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да се интересувам
колко е дълбоко морето,
а щях да се грижа само
за дълбочината на моето сърце.

53.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да се опитвам да разбера
Божията Милост,
а щях да се превърна
в самата Божия Милост.

54.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да имам молитвен живот
и медитативно сърце,
за да измина всички разстояния.

55.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да казвам и да правя всичко
с моето любящо сърце.

56.

Ако можех да започна живота си
отначало,
послушанието към Бог
щеше да бъде
моят решителен избор.

57.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да смятам Присъствието на Бог
в сърцето ми
за свой единствен Дом.

58.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да възпявам само Бог,
за да бъда винаги в съзвучие
с Божието Сърце.

59.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да живея не за одобрението на света,
а за да провъзгласявам Божията Победа
на земята.

60.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да виждам
колко далеч напред
мога да стигна,
вместо да гледам назад.

61.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да превърна
послушанието на моя ум,
любовта на моето сърце
и предаването на моя живот
в неразделно трио.

62.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да стъпвам внимателно и спокойно,
за да бъда в крак
с моя Господ Всевишен.

63.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да копнея
за обяснение на Бог
или за очакване на Бог,
а само за удовлетворение на Бог.

64.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше никога да надувам роговете
на съмнението в себе си
и съмнението в Бог.

65.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях всеки ден да вземам душевно участие
в часовете за свободни въпроси към Бог.

66.

Ако можех да започна живота си
отначало,
нямаше да позволя
на разочароващото очакване
да господства над живота ми.

67.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях винаги да се възползвам
от Щедрото Състрадание
на моя Господ.

68.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях всеки ден
да се опитвам да докосна
Състрадателните Закрилящи Нозе
на моя Господ.

69.

Ако можех да започна живота си
отначало,
никога намаше да си позволя
да рухна
в пропастта на депресията.

70.

Ако можех да започна живота си
отначало,
винаги щях се оказвам пленник
на Състрадателния и Просветляващ Дом
в Сърцето на моя Господ.

Преводи на тази страница: Slovak , German
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ics
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.