Ако можех да започна живота си отначало

от
Издадена за първи път от Шри Чинмой Център през 2001. Публикувана на srichinmoylibrary.com с позволението на Шри Чинмой.
Преводи на тази страница: Slovak , German
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ics
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.