В мига, в който удовлетворя Бог по Неговия собствен Начин

Върнете се на съдържанието

1.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той дава на очите ми
красотата на Своето Око,
а на сърцето ми дава
уханието на Своето Сърце.

2.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той превръща живота ми
в Амброзийната Нежност
на Собственото Си Сърце.

3.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ме приема като спешна необходимост,
преди да направи нещо друго.

4.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
животът ми се превръща
в безсмъртна закриляща люлка.

5.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
сърцето ми се превръща
в пламтящо и издигащо се
разцъфващо цвете на стремежа.

6.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
богинята на чистотата
заживява завинаги
в храма на сърцето ми.

7.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
всяка моя мисъл
прераства
в постоянна близост
с всички човешки същества
по света.

8.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ме принуждава да забравя
всички мои човешки слабости
и прегрешения.

9.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
проваленият живот става
абсолютно невъзможен.

10.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ме благославя с наградата
на Своето трансцендентално
Прозрение-Светлина.

11.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
пороят от съмнения на целия свят
не смее да доближи
плодовете на напредъка в моя живот.

12.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той става моето сърце,
а аз ставам Неговия Пулс.

13.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той най-напред озарява
ярко, по-ярко, най-ярко
тъмната уличка на моя ум.

14.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз и Той веднага
ентусиазирано
си даряваме взаимно
единство.

15.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз изпитвам дълбоко вътрешно вдъхновение
да пиша на Бог всяка сутрин
писмо от благодарното си сърце.

16.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ме прави отличен играч
в Своята Космическа Игра.

17.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми заповядва
никога да не яздя коня на егото
в моя ум.

18.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз не виждам никъде
капаните на изкушението.

19.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, Аз с радост и гордост
ще стана
роб на твоя роб“.

20.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, погребвам
всичките ти минали
злодеяния
и ускорявам твоите бъдещи
божествени дела“.

21.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое,
Аз завладях твоята глава,
ти завладя Моята Корона“.

22.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, ти Ми даде
това, което имаш сега.
Аз ти давам
това, което Вечно Съм“.

23.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое,
сега, след като Ме удовлетвори,
поискай от Мен дар.
Аз веднага ще ти го дам“.

Мой Господи,
моля Те, дай ми способността
да Те обичам безкрайно повече,
отколкото Ти ме обичаш.
„Дете Мое, поискай друга награда.
Как мога да ти позволя да откраднеш
Моето най-съкровено желание?“

24.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, ти изигра много успешно
твоята първа роля като влюбен в Мен.
Сега Аз искам да успееш
по съвсем същия начин
като Мой спътник във Вечността“.

25.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, Аз поставям
животинското в теб
пред Моето Око,
човешкото в теб
в Моето Сърце,
Божественото в теб
в Нозете Си“.

26.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое,
както е вярно,
че Аз съм твоят Олтар,
също толкова вярно е,
че ти си Моят Храм“.

27.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое,
от днес нататък
Аз ще бъда твоят
по-скъп от най-скъпия
и по-добър от най-добрия Вестоносец“.

28.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое,
ти и Аз
сме плакали един за друг
много, много дълго.
Нека сега започнем да се усмихваме
един на друг
през цялата Вечност“.

29.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той прошепва
просветление,
а аз прошепвам удивление.

30.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз оставам далеч извън обсега
на произволните стрели
на враждебната съдба.

31.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
и моята Майка Земята,
и моят Баща Небето
изключително много се гордеят с мен.

32.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
моите способности да обичам Бог,
да служа на Бог
и да проявявам Бог
стават гордост
на Божията Безкрайност.

33.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
моят ум вече не е
лавина от нечистота.

34.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ме посреща като ученик
в Своето Училище
на Пълното Съвършенство и Удовлетворение.

35.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва,
че отсега нататък
ще трябва да следвам само
еднопосочния път
към моята Цел.

36.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ме пита дали искрено се интересувам
от Неговото проявление на земята.
Ако е така, Той ще ме благослови
с двупосочен път
към моята Цел.

37.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ме моли да пия на големи,
много големи глътки
Неговата преливаща от Нектар Воля.

38.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз не виждам никъде
преградите на нежеланието за Бог
в моя ум.

39.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ме моли да спринтирам
за Неговата удивляваща света
и удовлетворяваща света
награда за Мир.

40.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, спри да Ме наблюдаваш.
Започни да участваш
в Моята Космическа Лила (Игра)“.

41.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, сега е моментът
да разпространиш
трансценденталното величие
на Моето Светло Прозрение
в творението Ми“.

42.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той потапя във вечен сън
нощта на желанията в моя живот.

43.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той събужда дните на стремежа
в сърцето ми,
за да играят
с Тишината на Неговата Вечност
и със Звука на Неговата Безкрайност.

44.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое,
поискай
вечно надминаващата се Усмивка
на Моето Безсмъртие.
Тя е само твоя“.

45.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз ясно виждам самия си земен живот
потопен
в океан от блаженство.

46.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва да греба
и ми дава греблата,
за да стигна до Златния Бряг
на Отвъдното.

47.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той прекратява
безкрайния кръговрат от грешки
в моя живот.

48.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той моли качеството на сърцето ми
и количеството на живота ми
да се усмихнат едно на друго.

49.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
желанието ми да се прославя
се покорява
на моя стремеж да открия себе си.

50.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз се превръщам
в изложение на моето благодарно сърце,
а Бог се превръща
в Състраданието на Своето Безгранично Сърце.

51.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое,
сигурен съм,
че и ти като Мен
никога няма
да си вземеш отпуск“.

52.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
моят Господ ми обещава,
че всяка сутрин
ще се разхожда с удоволствие
в градината на моето сърце.

53.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ме учи на върховното изкуство
да настройвам сърцето си
към Неговото Вселенско Сърце.

54.

В мига,
в който
удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз смаяно виждам
как Той ме приема
като един друг Бог.

55.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той веднага пожелава
да се насладя
на Неговите бурни аплодисменти.

56.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той отваря вратата
на безмълвието
в Своята Вечност.

57.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
небето на сърцето ми
започва да звъни
с музиката на ангелите.

58.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва, че отсега нататък
ще мога да докосвам
Нозете Му,
когато и да поискам.

59.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва да вдишам
благоуханието
на Дъха на Неговата Вечност.

60.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ме благославя
с блажените вълни
на Своето Докосване.

61.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той започва да ме защитава
както от земните, така и от Небесните
обвинения.

62.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз ставам
„новината на деня“
както в Небесата,
така и на земята.

63.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
сърцето ми пулсира
със сълзи на преданост,
а Сърцето на Бог пулсира
с усмивки на Гордост.

64.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
животът ми се превръща
в напълно разцъфнало като лотос сърце
за преклонение пред Бог.

65.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
сърцето ми става
безсънна лодка на стремежа,
а животът ми става
бездиханен влак на посветеността.

66.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той веднага ме моли
да украся
Дома на Сърцето Му
по мой собствен Начин.

67.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз Му казвам: „Господи мой,
не ми е нужна
дори Твоята безкрайна Наслада.
Нуждая се единствено
от Твоите постоянни Заповеди“.

68.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз жадно поглъщам праха
на Божията Блага Воля
за Единство и Пълнота.

69.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми дава способността
да Го осъществявам
във всеки един момент
в гигантски мащаб.

70.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва да стана
вечен принос към Неговата Мисия.

71.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз принуждавам да спре
дългата експедиция
в мрака на невежеството.

72.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
благодарните усмивки на сърцето ми
вълнуват Божието Сърце
много повече,
отколкото мога да си представя.

73.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз се наслаждавам
на Мирното Божие Сърце
и Блажената Му Прегръдка.

74.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва,
че всеки удар на сърцето ми
трябва да бъде парола
за Неговото собствено Проявление
в живота.

75.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз танцувам в средоточието на Божията
преливаща от Състрадание Обич.

76.

В мига, в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, отсега нататък
ти ще бъдеш
лекарят на своя ум“.

77.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое,
Аз вдишвам
сълзите на живота ти.
Ти вдишвай
Усмивките на Моето Сърце“.

78.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое,
започни незабавно
да се зареждаш с енергия
чрез самообладание
и откриване на Бог“.

79.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз осъзнавам,
че Небесната красота е Божието Око,
а земното ухание е Божието Сърце.

80.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, отсега нататък
Аз ще определям темпото ти
според Моите Нужди.
Ти не трябва нито да насилваш,
нито да се разкъсваш“.

81.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, край на почивките!
Почивката е лукс,
а не необходимост“.

82.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, отсега нататък
животът ти ще бъде живот в сърцето,
а не живот на умствени планове“.

83.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, отсега нататък
гледай и слушай
небето на своето сърце.
То говори.
То говори точно като Мен“.

84.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, отсега нататък
Сърцето Ми ще направлява твоя избор,
а Ръката Ми ще направлява твоя глас“.

85.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое,
въпреки че животът ти е нанесъл
много, много, много жестоки удари,
помни:
ти си Моята грижа във Вечността,
Радост в Безкрайността
и Гордост в Безсмъртието“.

86.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той незабавно ускорява
Божествения пулс на сърцето ми.

87.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми обещава,
че несъмнено ще разчита на мен
при Своите духовни
извънредни ситуации.

88.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз осъзнавам,
че моето подчинение на Бог
е съвсем малка цена,
която имам да платя.

89.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, отсега нататък
само Моята Воля
ще властва в живота ти –
този факт е несъмнен“.

90.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
аз осъзнавам, че от този момент
моят живот ще процъфтява
само поради глада за Бог.

91.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое дете,
телефонната линия
между сърцето ти
и Моето Сърце
никога няма да се повреди“.

92.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва,
че отсега нататък
Неговите Ръце на Скулптор
ще оформят живота ми.

93.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той, за моя голяма изненада,
ми показва, че моите бленуващи Бог сълзи
са едновременно
безрождени
и безсмъртни.

94.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми разказва Историята на Живота Си
и ме превръща
в речник на Сърцето Си.

95.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
моят Господ ме благославя –
сърцето, ума, витала
и тялото ми –
с гигантски крачки на душата,
за да стигна
до крайната си Цел.

Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech , Ukrainian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mip
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.