В мига, в който удовлетворя Бог по Неговия собствен Начин

от
Издадена за първи път от Шри Чинмой Център през 2000. Публикувана на srichinmoylibrary.com с позволението на Шри Чинмой.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech , Ukrainian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mip
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.