Моят път-роза, моят дом-лотос.

Върнете се на съдържанието

1.

Моят път-роза,
моят дом-лотос.

2.

Аз имам
красивата като роза
усмивка на Запада.

3.

Аз съм
красивите като лотоси
сълзи на Изтока.

4.

Красотата
на розата
пречиства моя
ум-джунгла.

5.

Благоуханието
на розата
разкрасява моето
сърце-градина.

6.

Сутрин
розите
   са светкавичните усмивки
на душата ми.

7.

Вечер
розите
са кървавите сълзи
на сърцето ми.

8.

Когато зърна роза
с моето стремящо се сърце,
аз незабавно усещам,
че съм
много близо до Бог.

9.

Когато зърна роза
с моя посветен живот,
аз спонтанно усещам,
че съм
избрано дете на Бог.

10.

Нека моето
   сърце-роза
   никога да не бъде
обградено от
бодлите на ума ми.

11.

Всяко листче на розата
е едновременно
    пламенността на моето сърце
и ентусиазмът
на моя живот.

12.

Бодлите изпълняват своя дълг
мощно:
   те закрилят розите.

13.

Розите изпълняват своя дълг
благословено:
   те дават свобода на бодлите.

14.

Животът на чистота
   розата има.

15.

Дъхът на божествеността
розата е.

16.

Наистина,
розата и лотосът
    са изключително красиви,
    но благодарствените сълзи
на сърцата ни
   са безкрайно по-красиви.

17.

Всяка роза има
три специални имена:
Божие Око-Проникновение,
    Божие Сърце-Състрадание,
   Божие Удовлетворение-Живот.

18.

Розата във външния свят
благославя очите ми
незабавно.

19.

Розата във вътрешния свят
   озарява
сърцето ми
    безсънно.

20.

За разлика от хората
нито една роза не се нуждае
   от окачествяване или
    от препоръки.

21.

Всяка роза
е
универсален ключ
за Царството
на Божието Сърце.

22.

Моят изпълнен с желания ум
няма достъп
   до градината на моето сърце.

23.

Моето стремящо се сърце е
   далеч отвъд примката
    на моя ум-гора.

24.

Когато се моля,
аз се превръщам
в роза на извор на надежда.

25.

Когато медитирам,
аз се превръщам
в роза на извисяващо се като планина обещание.

26.

Два пъти моята глупост
властва върховно:
веднъж, когато
търся роза
в
пустинята на ума си,
и веднъж, когато
пропусна да потърся
роза
в градината на сърцето си.

27.

Аз се освобождавам изцяло
от товара на съмнението
на ума си
    в мига, в който вляза
в градината с рози на моето сърце.

28.

О мое сърце-лотос
    само благодарение на теб
   аз виждам навсякъде
засмяното Лице на Бог.

29.

О, мое сърце-лотос,
благодарение на
твоето изящно благоухание
    аз успявам да стана
мечтаещ за Бог.

30.

Градината на моето сърце
се радва искрено
    на гостуването на
    двама посетители:
   състраданието и съчувствието.

31.

Както красотата и благоуханието
са неразделни,
така и моето сърце-лотос
    и моята душа-дихание
   са неделими.

32.

Уви,
ще бъде ли някога
моето индийско сърце
    толкова чисто като индийски лотос?

33.

Уви,
ще може ли някога
моето индийско сърце да види
    състрадателната красота
    на индийския лотос
във всяко човешко същество?

34.

Всеки лотос
    е
най-любимото дете,
най-голямата гордост
   и най-сладката усмивка
на индийската богиня.

35.

Откритието
на моето
    индийско сърце:
няма ли индийски лотос,
няма и индийска богиня .

36.

Моето сърце-лотос ми казва,
че аз не съм
тъмната и беззвездна
нощ на моя ум.

37.

Моето сърце-лотос ми казва,
че съм
просветления поклонник
   на душата си.

38.

Всяко листенце
от лотоса на моето сърце
разкрива неповторимо послание
от Отвъдното.

39.

Всяко листенце
   от лотоса на моето сърце
получава
    специален дар от
Божието Състрадателно Око.

40.

Всяко листенце
от лотоса на моето сърце
е смирена молитва
    на сърцето ми.

41.

Плевелите на неблагодарността
на ума ми
изчезват
    в мига,
в който вляза в
    в лотосовата градина на моето сърце.

42.

Животът-лотос
    пее
    в
изпълненото със сълзи кътче на моето сърце.

43.

Животът-лотос
танцува
в
блаженото царство
на моята душа.

44.

Разцъфването на лотоса на моето сърце
ускорява
   настъпването на Божия Час.

45.

Аз го наричам
лотоса на моя живот.
Бог го нарича
диханието на чистотата на моето сърце.

46.

Стремежът на сърцето-лотос
не познава
отровните плодове на желанието.

47.

Моето
   стремящо се сърце-лотос
ме обича безкрайно много.
   Затова вече
не трябва да ходя
    на пазара на желанията.

48.

Величавата кула
на ума
е лишена
    едновременно и от красотата,
и от благоуханието на цветето.

49.

Чистото
сърце-цвете
   е върхът на красотата
и дълбочината
    на благоуханието.

50.

Днешният ден
    е моето
    днешно
    цвете-надежда.

51.

Утрешният ден
    ще бъде
    моят утрешен
    плод-обещание.

52.

Бог Любящият
   и Бог Възлюбеният
    безсънно обичат да играят
на криеница
   в градината на стремежа
на човечеството.

Преводи на тази страница: Italian , Slovak
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mrr
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.