Аз медитирам, за да

Върнете се на съдържанието

1.

Аз медитирам,
за да мога,
щом „Часът на Бог” удари,
да се явя без закъснение
на изпита си
по безусловно предаване.

2.

Аз медитирам,
за да не може моят ум
да усложнява
живота ми.

3.

Аз медитирам,
за да мога
да се концентрирам еднопосочно
върху нещата, от които
отчаяно се нуждая.

4.

Аз медитирам,
за да мога лесно
да залича миналите си грешки,
които все още ме преследват.

5.

Аз медитирам,
за да мога
да напредвам по-бързо,
когато тичам напред,
летя нагоре
и се гмуркам навътре.

6.

Аз медитирам,
за да мога
смело да сложа край
на отколешната си дружба
с невежеството.

7.

Аз медитирам,
за да мога да освободя
моя обвързан със земното живот
и да го вложа
в моя Небесно свободен живот.

8.

Аз медитирам,
за да мога да празнувам
Трансценденталната Победа
на моя Възлюбен Всевишен
не само в моя собствен живот,
но и в живота
на цялото Негово творение.

9.

Аз медитирам,
за да мога да потопя
цялото си същество
във всемогъщата
сила на покоя.

10.

Аз медитирам,
за да мога
всеки миг да издигам
мисловния си живот
към Живота на Божията Воля.

11.

Аз медитирам,
за да не може
животното в мен
да унижава човека в мен.

12.

Аз медитирам,
за да съхраня завинаги
глада за Бог
и любовта към Бог
на моята вечност.

13.

Аз медитирам,
за да мога да отворя
златните Небесни Порти
с ключа на стремежа в сърцето си.

14.

Аз медитирам,
за да мога най-съвършено
да разкрия
Удовлетворяващата Реалност
на Божията Мечта за Съвършенство.

15.

Аз медитирам,
за да не може моят
изкусен и хитър ум
да ме подтикне,
дори и за кратък миг,
да злословя за красивото творение
на моя Господ.

16.

Аз медитирам,
за да не може нищо на земята
да ме изплаши
по пътя ми към откриването на Бог.

17.

Аз медитирам,
за да мога без затруднение
да различавам виталните усещания
на низшите светове
от психичните усещания
на висшите светове.

18.

Аз медитирам,
за да мога да разплитам
всички сложности на света,
като успявам във външния живот
и продължавам своя вътрешен живот.

19.

Аз медитирам,
за да мога радостно
и съвършено да общувам
с Бог – Насладата на Състраданието,
преди да застане пред мен
Бог – Светлината на Справедливостта.

20.

Аз медитирам,
за да мога всяка сутрин
и всяка вечер
душевно да подготвям
присъствието на космическите
богове и богини
в моето устремено сърце.

21.

Аз медитирам,
за да мога всеки ден
да дарявам
свободно и безусловно
на човечеството
чистия дъх на сърцето си
и божествения живот на душата си.

22.

Аз медитирам,
за да мога да отделям
бодлите на живота ми в желанията
от розите
на устремения ми живот.

23.

Аз медитирам,
за да чувствам винаги,
че имам само един
близък Приятел,
и този Приятел
е все по-силната
Светлина на Състраданието
на моя Господ.

24.

Аз медитирам,
за да могат
благославящите Послания
на моя Господ
непрестанно да отекват
в най-съкровените дълбини
на сърцето ми.

25.

Аз медитирам,
за да не се старае моят витал
да заплени света с обаянието си,
а да укрепва света
със своя динамизъм.

26.

Аз медитирам,
за да мога уверено
да изразявам Възгледите
на моя Господ,
и никога, никога своите възгледи.

27.

Аз медитирам,
за да мога да стана
безсънно плачещ
представител на земята
в неизменно утешаващия
Дом на Единството в Небесата.

28.

Аз медитирам,
за да мога
да завърша Университета
на Божията Трансцендентална
Наслада.

29.

Аз медитирам,
така че нищо в живота ми
да не остане неподатливо,
за да удовлетворявам Бог
радостно и непрестанно
по Негов Начин.

30.

Аз медитирам,
за да мога всеки ден
да засявам ново поле
ссъс Стремеж и Посветеност
в душевната чистота на сърцето си
и плодотворната божественост на душата си.

31.

Аз медитирам,
за да не може умът ми
да халюцинира
в този свят на илюзии
и самозаблуди.

32.

Аз медитирам,
за да не подценявам
моите божествени възможности,
които безпогрешно
и триумфално ме водят
към Целта –
Златния Бряг.

33.

Аз медитирам,
за да не позволявам
на моя плодовит ум
да фабрикува истории
за опиянението си от Бог,
с които да привлича
вниманието да света.

34.

Аз медитирам,
за да не отлагам никога
дълга си за себеотдаване,
единствения си дълг.

35.

Аз медитирам,
за да бъде животът ми
неизменно предан
на Божието Сърце.

36.

Аз медитирам,
за да мога душевно
да предавам Посланията на моя Господ
в пространствата на чистия си стремеж
и красивата си посветеност.

37.

Аз медитирам,
за да мога един ден
да породя нова надежда
за печалния, окаян свят.

38.

Аз медитирам,
за да не може нечистият ум
на външния ми живот
да погуби
чистото сърце
на моя вътрешен живот.

39.

Аз медитирам,
за да съм готов
всеки ден
да приема незабавно
Божията Трансцендентална Усмивка
и да отхвърля незабавно
повсеместната намръщеност на Сатаната.

40.

Аз медитирам,
за да мога да украся
чистия храм на сърцето си
според изричните
Предпочитания на Бог.

41.

Аз медитирам,
за да изпълва
цялото ми същество
Божията синя Светлина
на Вечността.

42.

Аз медитирам,
за да мога да се сближа
с Божията Красота
в Света на Ангелите.

43.

Аз медитирам,
за да не предполагам нищо
със силата на моя ум,
а да съзирам бъдещите реалности
със силата на сърцето си.

44.

Аз медитирам,
за да посветя
всеки свой дъх
на по-добър живот за хората.

45.

Аз медитирам,
за да може божественото в мен
да понася човешкото,
а човешкото в мен
да може да просветлява
животинското.

46.

Аз медитирам,
за да мога
веднъж завинаги
да се отрека
от моя Трон на Невежеството
в тази инкарнация.

47.

Аз медитирам,
за да участвам в Конкурса за Красота
с Ангелите
и в Конкурса по Състрадание
с Космическите богове.

Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mst
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.