Мигновено просветление

Смърт, когато един духовен Учител те посети
по пътя си към Рая,
предлагаш ли му необикновен прием?

“Да, правя го.
Но имам такъв късмет,
че Бог е превърнал само малцина човешки същества
в духовни Учители
от самото рождение на Неговото творение.
Само в много редки случаи
трябва да приветствам един духовен Учител.

О, Смърт, моя бедна, невежа приятелко,
онези дни тънат в забрава!
В днешно време хиляди духовни Учители
предлагат своята най-възвишена Висота,
най-чиста Светлина
и
най-дълбока Наслада
на своите по-млади братя и сестри по дух.
За твоя голяма изненада,
има някои духовни Учители,
които имат способността -
за разлика от Кришна, Буда
и Христос -
да дават Просветление,
Освобождение и Спасение
за един миг.

Отново, има някои,
които са просто неповторими.
Знаеш ли какво правят те?
Те просвещават
над десет хиляди човека
едновременно!
А тяхното просвещение притежава
чудотворната сила
да даде на учениците им
Просветление, Освобождение и Спасение
едновременно!

“Наистина ли?
Трябва незабавно да отида в Рая
и да осведомя моите приятели Кришна, Буда
и Христос
за невероятните
и невиждани способности
на тези духовни Учители.
Ще кажа на Кришна, Буда и Христос,
че ако наистина искат
да заслужат своите наследници,
тогава те трябва
незабавно да слязат долу
и да бъдат техни най-смирени ученици.
Уверявам те, божествените ми приятели
са изключително искрени търсещи.
Те незабавно
ще слязат долу
и ще целунат самата прах
от нозете на тези Учители,
които дават
незабавно Просветление, Освобождение и Спасение
като земното разтворимо кафе.
Толкова съм ти благодарна
за това, че сподели с мен
тази просветляваща творението новина.”

Смърт, толкова се радвам, че най-сетне
моето най-посветено служене
ти е било от някаква полза.
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.