11.

Уви,
толкова често очакванията
са осъдени
на безрадостни разочарования.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.