20.

Нека моят ум
мисли само за Бог.
Нека моето сърце
обича само Бог.
Нека моят живот
се нуждае само от Бог
до края на времената.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.