23.

Самият Бог премахва
всички неспособности,
вътрешни и външни,
от своите върховно избрани
всеотдайни деца.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.