29.

Нито едно сърце
не може да диша
без пламъците на надеждата.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.