34.

В живота си не искам
да страдам само от едно нещо:
глад за стремеж.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.