45.

Човекът ръкопляска,
когато аз бързо успявам.
Бог ръкопляска,
когато аз безусловно продължавам напред.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 45
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.