51.

Съмнението в себе си
е самонатрапено
наказание-агония.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 51
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.