57.

Съмнението умира
само когато
разбиеш главата
на съмнението.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 57
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.