6.

Моят ум гордо
иска да разпита Бог.
Моето сърце посветено
жадува да си припомни Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.