62.

О, лодко на пъстрите мечти на моето сърце,
не спирай.
Плувай,
плувай,
плувай.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sjs 62
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.