116.

Всеки ден пиша
нова песен на благодарното сърце
за моя Господ Възлюбен Всевишен.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ wrg 116
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.