140.

Бог живее
със сълзите на моя стремеж
и усмивките на моята благодарност.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ wrg 140
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.