178.

За истинския търсещ Бог
и обичащ Бог
има само една победа
и тази победа е да нарече
цялото Божие Творение
свое собствено,
напълно свое.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ wrg 178
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.