180.

Посветеността засилва
нашата любов за Бог
много по-бързо от всичко друго.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ wrg 180
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.