2.

Пробуждането на сърцето ми
напълно разчита на
Божия Състрадателен Повик.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ wrg 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.