41.

Гордея се с моето сърце,
когато то не се страхува от Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ wrg 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.