43.

Мой Господи,
направи ме готов
да Ти се моля.

„Не, дете Мое,
искам да те направя готово
да си играеш с Мен.“
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ wrg 43
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.