53.

Четири чудеса:
умът ми не намира
никакъв недостатък у Бог.
Умът ми
се сприятелява с Бог.
Умът ми е напълно готов
да се бори за Бог.
Умът ми иска да живее
само за Бог,
единствено и само за Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ wrg 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.