63.

Не Божията Светлина-Справедливост,
а Неговата Висота-Състрадание е тази,
която слага край на нашия жизнен дъх.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ wrg 63
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.