75.

Нашата божественост е отвъд времето,
въпреки това тя се
преражда отново и отново
в сърцето на времето.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ wrg 75
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.