34.

Ogo sumahan ogo sunder
Janai moder nati
Tomar sebai niyojito haye
Jeno bhuli labh khati

О, Трансцендентална Висота,
о, Красота Неизмерима,
пред Теб се прекланяме ние.

Нека забравим напълно
всички земни печалби и загуби,
посвещавайки себе си
на Светлината на Твоето Служене.

Шри Чинмой, 15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014