53.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Твоето Състрадание цени
всички наши всеотдайни усилия.

18 май 2000 г.

07:52 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 102
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.