19.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
От сега нататък ще бъда
непоклатимата решителност
на търсещия Бог воин.

22 октомври 1999 г.

07:52 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.