20.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Днес Ти ме молиш
да бъда пътник
в синьо-златната Лодка-Мечта
на Твоята Вечност.
Моето сърце-благодарност
поставям в Нозете Ти.

23 октомври 1999

08:09 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.