21.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Умът е гордост-удоволствие
без Бог.
Сърцето е смирение-съкровище
само с Бог.

24 октомври 1999 г.

09:27 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 21
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.