3.

Mой Абсолютни Господи Всевишни!
Жажда за Богоосъзнаване
имам.
Глад за Богопроявление
ми е нужен.

13 октомври 1999 г.

05:36 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.